Taras z gwarancją?! To możliwe!

Redakcja

Taras z gwarancją? To możliwe! Jeżeli stosujesz System na taras PCI i masz odpowiedni certyfikat, Master Builders Solutions Polska udziela aż 7-letniej gwarancji na taras, który wykonasz.

Najlepszym sprawdzianem jakości tarasu jest jego odporność na działanie czynników atmosferycznych. To właśnie ciągłe i nagłe zmiany temperatury oraz wody opadowe są bezpośrednimi przyczynami awarii tarasu. Aby sprostać wyzwaniom aury, taras musi być wykonany z odpowiednio dobranych materiałów wysokiej jakości. Jego wykonawca zaś musi dołożyć wszelkich starań, by tras wykonać zgodnie z reżimem technologicznym. Jakości obu tych czynników pewna jest firma PCI-Polska i potwierdza je 7-letnią gwarancją. Podstawą tej pewności są:

 • System na taras PCI, czyli zespół innowacyjnych i kompatybilnych względem siebie produktów wysokiej jakości;
 • system szkoleń dla wykonawców, których profesjonalizm, wiedzę i umiejętności firma potwierdza certyfikatem PCI.

Kompatybilność materiałów

W przypadku tarasu bardzo ważny jest dobór odpowiednich materiałów do wykonania poszczególnych elementów konstrukcji. Pod wpływem ciągłych zmian temperatury poszczególne elementy nieustannie pracują, kurczą się i rozszerzają.

Niejednorodna struktura konstrukcji sprawia, że naprężenia w warstwie podkładowej różnią się o tych, którym podlega izolacja tarasu, a te są jeszcze inne niż w warstwie okładziny. Gdy jedne elementy kurczą się bądź rozszerzają w dużo większym stopniu niż pozostałe, taras zaczyna ulegać awarii.

Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko tego typu uszkodzeń, materiały zastosowane do wykonania poszczególnych warstw tarasowych muszą w jak największym stopniu ze sobą współpracować. Z taką myślą właśnie powstał System na taras PCI, w skład którego wchodzą kompatybilne względem siebie produkty. Są to:

 • szybkowiążące spoiwo cementowe PCI Novoment® Z3,
 • samoprzylepna mata układana bezpośrednio na zagruntowanym podłożu mineralnym (betonie, jastrychu spadkowym) PCI BT 21,
 • szybkowiążąca szpachlówka cementowa (zaprawa wyrównawcza) PCI Pericret®,
 • elastyczna, szybkowiążąca powłoka izolująca PCI Seccoral® 2K Rapid,
 • elastyczna zaprawa klejowa do mocowania okładziny ceramicznej bądź kamiennej PCI Flexmörtel® Premium,
 • uniwersalna zaprawa do spoinowania PCI Nanofug® Premium,
 • płytki ceramiczne GRESPANIA.

 

Taras z gwarancją – charakterystyka Systemu

PCI Novoment® Z3

Służy do wykonywania warstwy jastrychu pływającego albo na warstwie rozdzielającej o grubości od 10 do 160 mm. Już po 1 dniu można wchodzić na ułożoną powierzchnię, a po 3 (w optymalnych temperaturach) – przystąpić do wykonania uszczelnienia podpłytkowego. To szybciej niż w przypadku tradycyjnych zapraw jastrychowych. A dzięki temu, że PCI Novament Z3 miesza się z kruszywem (w proporcji wagowej 1:5, objętościowo 1:4), można ograniczyć koszty wykonania tej warstwy.

PCI BT 21

Samoprzylepna mata z samoprzylepnymi stykami, którą można stosować jako paro- i hydroizolację. Stosując PCI BT 21, szybko wykonamy izolację główną tarasu nad pomieszczeniem. Ponieważ można jej używać w temperaturach ujemnych (do -5ºC) i bez podgrzewania, zrobimy to także w warunkach zimowych. Mata charakteryzuje się wysokim oporem dla dyfuzji pary wodnej (μ = 110000) oraz zdolnością mostkowania rys w podłożu o rozwartości > 5 mm. Dzięki temu w przypadku awarii hydroizolacji podpłytkowej skutecznie chroni przed zalaniem pomieszczenie zlokalizowane pod tarasem.

PCI Pericret®

Zaprawa wyrównawcza, która nadaje się do wypełniania nierówności i wykonania spadku na balkonach i tarasach. Plastyczna konsystencja pozwala na łatwe profilowanie powierzchni. W typowych warunkach klimatycznych już po 2 godzinach umożliwia wykonanie uszczelnienia podpłytkowego lub układanie płytek. Szybko twardnieje także w niskich temperaturach.

PCI Seccoral® 2K Rapid

Wykonamy nią każdy rodzaj izolacji: lekki, średni i ciężki. Pracę możemy kontynuować niemal natychmiast. W typowych warunkach pogodowych płytki możemy układać już po 4 godzinach. Kremowa konsystencja umożliwia wygodną pracę nawet na dużych powierzchniach przy relatywnie niewielkim wysiłku fizycznym. Dzięki dużej elastyczności PCI Seccoral® 2K Rapid może mostkować szerokie rysy wtórne, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo szczelności izolacji na całej jej powierzchni. Dużą elastyczność zachowuje również w temperaturach ujemnych – mostkowanie rysy o rozwartości min. 0,75 mm w temperaturze -20ºC.

PCI Flexmörtel® Premium

Dzięki wysokiej elastyczności doskonale nadaje się do bezpiecznego dla pracy okładziny przejęcia naprężeń występujących w tzw. podłożach krytycznych. Z tego względu świetnie nadaje się też do przyklejania okładzin wielkoformatowych na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym oraz na zewnątrz budynków. Stosowanie PCI Flexmörtel® Premium znacząco redukuje ryzyko wykwitów wapiennych na okładzinach, również tych wykonanych z kamienia wrażliwego na przebarwienia i zasolenia.

PCI Nanofug® Premium

Przeznaczona do spoinowania bardzo różnych okładzin na tarasach, balkonach, ścianach i sufitach (szerokość spoiny od 1 do 10 mm). Możemy użyć jej do wykonania spoin zarówno ceramicznych, jak i szklanych czy z kamienia naturalnego (również wrażliwego na przebarwienia i zasolenia). Bardzo szybko twardnieje – w optymalnych temperaturach na okładzinę możemy wchodzić już po 2 godzinach. Produkt charakteryzuje się także szeregiem zalet czysto użytkowych, takich jak: łatwość mycia, odporność na rozwój pleśni, przebarwienia i zasolenia, a także szeroka paleta barw dla zachowania waloru estetycznego nawierzchni. PCI Nanofug® Premium dostępna jest aż w 30 odcieniach kolorystycznych w czterech grupach tematycznych.

Płytki ceramiczne

Dopełnieniem Systemu na taras PCI są wybrane płytki ceramiczne, których producentem jest GRESPANIA. To międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów ceramicznych, innowacyjnych zarówno pod względem technologii, jak i wzornictwa. Jako okładzinę w Systemie na taras PCI stosować możemy płytki należące do kolekcji Mitica, Moma, Stark, Annapurna, Habana, Dock.

taras-zgwarancja-pci

Gwarancja na taras w parze z jakością wykonania

Stosowanie materiałów o odpowiednich parametrach technicznych to tylko połowa sukcesu, gdy chcemy osiągnąć wysoką trwałość jakiejkolwiek konstrukcji budowlanej. Aby uzyskać maksymalny efekt i w pełni wykorzystać właściwości wybranych produktów, niezbędna jest staranna i rzetelna realizacja prac wykonawczych. A do tego niezbędna jest wiedza na temat wybranych produktów, zasad ich stosowania i technologii budowy, w której będą wykorzystywane. Dlatego MBS 7-letniej gwarancji na taras w Systemie PCI udziela tylko wtedy, gdy zrealizuje go certyfikowany, czyli przeszkolony przez firmę, wykonawca.

Niezależnie od tego, czy System na taras PCI stosuje wykonawca certyfikowany czy nie, każdy z nich  musi przestrzegać zaleceń producenta. Dotyczą one:

 • przygotowania podłoża;
 • wykonania warstwy spadkowej;
 • układania warstwy izolacyjnej;
 • mocowania okładziny;
 • spoinowania płytek.

Przygotowanie podłoża

Płytę konstrukcyjną tarasu (podłoże) wykonawca powinien zrealizować zgodnie z odpowiednimi normami i dokumentacją projektową. Aby można było układać na niej kolejne warstwy, musi ona być zwarta i nośna, a jej powierzchnia czysta, sucha lub lekko wilgotna i chłonna. Żeby zapewnić dobrą przyczepność warstwy spadkowej, która będzie na niej układana, wykonawca musi usunąć z niej resztki kleju i wszelkie warstwy antyadhezyjne (ograniczające przyczepność).

Ewentualne rysy lub nacięcia skurczowe (dylatacje) w podłożu wykonawca powinien wypełnić żywicą epoksydową PCI Apogel® F z użyciem klamer wzmacniających PCI Estrichklammer.


Zanim zaczniesz, zaplanuj rozkład dylatacji

Maksymalna odległość między dylatacjami powinna wynosić:

 • 3,0 m, gdy okładzina będzie wykonana z płytek w ciemnych kolorach, a także wtedy, gdy taras znajduje się od strony południowej;
 • 5,0 m, gdy okładzina będzie wykonana z płytek w jasnych kolorach, a także wtedy, gdy taras znajduje się od strony północnej;
 • w pośrednich przypadkach należy oszacować rozstaw dylatacji metodą interpolacji.

Dylatacje powinny być prowadzone przez wszystkie warstwy tarasowe i pokrywać się z układem spoin.


Przed przystąpieniem do dalszych prac wykonawca powinien zamontować słupki balustrad oraz profile okapowe. Montaż słupków można wykonać wyłącznie od czoła tarasu (bądź balkonu), ewentualnie od spodu płyty konstrukcyjnej. Profile okapowe natomiast muszą być zamontowane w ten sposób, by ich górna powierzchnia licowała z powierzchnią podłoża posadzki.


UWAGA!

Jastrychy niezespolone z podłożem (jastrychy na warstwach rozdzielających i pływające) muszą posiadać grubość warstwy min. 5 cm. Wyjątkiem są jastrychy wykonane ze specjalnych zapraw jastrychowych PCI, które pozwalają obniżyć ten parametr.


Wykonanie warstwy spadkowej

Prawidłowe wykonanie warstwy spadkowej jest jednym z najważniejszych czynników długowieczności tarasu. Powinna ona mieć odpowiednie nachylenie w kierunku jego krawędzi, tak aby wody opadowe mogły swobodnie po niej spływać z powierzchni tarasu. Zgodnie ze sztuką budowlaną nachylenie to musi wynosić 1,5–2%.

Jeżeli wykonawca realizuje nową warstwę spadkową, zaleca się wykonać ją z zaprawy na bazie spoiwa PCI Novoment® Z3. Dzięki tej zaprawie warstwa ta może mieć grubość od 1 do 16 cm. W zależności od rodzaju połączenia jastrychu z podłożem obowiązują następujące grubości minimalne:

 • 1 cm – jastrych związany z podłożem;
 • 3,5 cm –jastrych na warstwie rozdzielającej;
 • 4,5 cm – jastrych pływający.

Do wyrównania powierzchni istniejącego jastrychu należy użyć zaprawy PCI Pericret®.

Hydroizolacja podpłytkowa

Zanim wykonawca zacznie układać hydroizolację z PCI Seccoral Rapid 2K, musi zwilżyć nawierzchnię warstwy spadkowej. Dopiero na tak przygotowane podłoże może nanosić warstwę uszczelnienia. Najpierw warstwę kontaktową, a potem właściwą o odpowiedniej grubości. Parametr ten powinien kontrolować na bieżąco w trakcie aplikacji. Może to robić, stosując jedną z poniższych rodzajów kontroli:

 • obliczeniową – na podstawie zużycia. Zużytą ilość materiału dzieli wówczas przez powierzchnię jego aplikacji, porównując jednocześnie wynik z wielkością zużycia dla podanej grubości warstwy według karty technicznej produktu;
 • fizyczną – pomiar grubości warstwy uszczelniającej w wybranych miejscach. Pomiar taki musi wówczas przeprowadzić zarówno w stanie świeżym, jak i wyschniętym. Jeżeli stwierdzi, że grubość warstwy jest zbyt mała, musi ją uzupełnić.

Gotowa warstwa uszczelnienia musi być wygładzona.

Mocowanie płytek

Ponieważ każdą płytkę wykonawca powinien przykleić do podłoża co najmniej 90% jej powierzchni, najlepiej aby stosował klej rozpływny. Nanosi się go zarówno na podłoże tarasu, jak i na płytkę okładzinową.

Klej wykonawca musi nanieść w odpowiedni sposób i za pomocą właściwych narzędzi. Najpierw wetrzeć w podłoże tarasu warstwę kontaktową, a potem jego warstwę właściwą. Używać powinien packi zębatej – rozmiar ząbków zależy od formatu płytek. Następnie powinien warstwę kleju nanieść na spodnią powierzchnię płytki i lekko posuwistym ruchem ułożyć płytkę na warstwie właściwej kleju na podłożu, ustawiając ją we właściwym położeniu. W stanie świeżym trzeba usunąć klej z bruzd spoinowych.


UWAGA!

Niezafugowane płytki należy chronić przed deszczem i wilgocią, na przykład przykrywając folią z tworzywa sztucznego.


Spoinowanie okładziny

Układając płytki, wykonawca musi przestrzegać zalecenia dotyczącego szerokości spoin. Nie może ona być mniejsza niż 5 mm. Spoiny powinien tak zaplanować, aby pokrywały się one ze szczelinami dylatacyjnymi.

Oprac. na podstawie materiałów dostarczonych
Foto: MBCC Group

CZYTAJ TAKŻE: Nowe technologie budowy tarasów i balkonów
Taras na gruncie – podstawowe zasady wykonawcze