Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Przemysław Gogojewicz

W ustaleniu zakresu odpowiedzialności pracowników, zarówno etatowych, jak i tych na umowach cywilno-prawnych, za powierzone przez pracodawcę mienie pomocne są odpowiednio Kodeks pracy i Kodeks cywilny