Skutki podatkowe TA (3): Postojowe dla przedsiębiorcy

Michał Deruś, Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Skutki podatkowe Tarczy Antykryzysowej nie zawsze są na pierwszym planie, gdy ubiegamy się o wsparcie. W centrum zainteresowania pojawiają się, gdy trzeba rozliczyć się z fiskusem. Wyjaśniamy, jak na nasze dochody wpływa postojowe i na co można je wydatkować.

Koronawirus nie odpuszcza i choć nasza gospodarka nie jest całkowicie zamknięta, wiele firm doświadcza znaczących trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Przeciwdziałać ich upadłości mają różne formy wsparcia, które przygotował rząd. Do najważniejszych należy mikropożyczka, subwencja finansowa z Państwowego Funduszu Rozwoju (PFR) i postojowe. W naszym cyklu wyjaśniamy, jakie skutki podatkowe powoduje każe z nich. Część (1) dotyczyła mikropożyczki, część (2) zaś subwencji PFR. Teraz przyszła kolej na postojow

Otrzymanie postojowego

Postojowe to świadczenie, które wypłaca ZUS, gdy z powodu pandemii doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa. Na mocy art. 15zq ustawy przeciwdziałaniu COVID-19 przysługuje ono osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych;

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Rozpatrując skutek podatkowy, jaki wywołuje u przedsiębiorcy otrzymanie świadczenia postojowego w ramach tarczy antykryzysowej, należy podkreślić, że dla celów podatkowych świadczenie postojowe stanowi przychód. Zgodnie z art. 52m pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) zaś postojowe otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej są wolne od podatku.

Świadczenie postojowe nie podlega zatem opodatkowaniu, zarówno przez przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i ewidencję przychodów.

Wydatek sfinansowany świadczeniem postojowym

Zgodnie z ogólną zasadą zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f., kosztami takimi są koszty poniesione w celu:

  • osiągnięcia przychodów lub
  • zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wyjątek od tej zasady jedynie stanowią koszty wymienione w art. 23 tejże ustawy.

Z drugiej strony przepisy Tarczy Antykryzysowej nie wykluczają możliwość ujmowania w kosztach podatkowych wydatków sfinansowanych środkami ze świadczenia postojowego. Wydatkowanie zatem takiego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z działalnością gospodarczą, przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Tym samym wydatki pokryte świadczeniem postojowym, jako firmowe koszty podatkowe, podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów stosownie do kategorii wydatku uznanego za koszt.

CZYTAJ TAKŻE: Skutki podatkowe (1): Mikropożyczka
Skutki podatkowe (2). Subwencja finansowa PFR
Świadczenia z ZUS w dobie pandemii