Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2022 r.

Redakcja

Składka zdrowotna dla ryczałtowców zależy od poziomu rocznych dochodów i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale roku poprzedniego. Już wiadomo, jaka będzie jej wysokość w 2022 r.

Zgodnie ze zmianami, które wprowadził Polski Ład wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zależy od:

  • poziomu rocznych dochodów;
  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw.

Kwota, jaką musi zapłacić ostatecznie przedsiębiorca, to 9% z:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł;
  • 100%  przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach 60-300 tys. zł;
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł

W piątek 23 stycznia br. GUS podał,  dane potrzebne do wyliczenia kwoty składki dla ryczałtowców. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło dokładnie 6221,04 zł. Wysokość składki zdrowotnej, którą będą płacili ryczałtowcy wynosi więc odpowiednio:

  • 335,94 zł przy rocznych przychodach do 60 tys. zł;
  • 559,89 zł przy rocznych przychodach 60-300 tys. zł;
  • 1007,81 zł przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł.

W 2021 r. ryczałtowcy płacili składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł miesięcznie niezależnie od poziomu przychodów. Dodatkowo większość tej kwoty mogli odliczyć od podatku, co oznaczało, że realne obciążenie z jej tytułu wynosiło ok. 53 zł.

 

CZYTAJ TAKŻE:
Polski Ład: dobrodziejstwo dla gospodarki czy likwidacja MSP?
ZUS 2022: zmiany dla przedsiębiorcy