Profesjonalizm i współpraca kluczem do sukcesu

Elżbieta Amborska, [email protected]

Z Grzegorzem Jabłońskim, Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, o potrzebie profesjonalizmu w zawodzie dekarza oraz współpracy z otoczeniem imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.

Elżbieta Amborska: Z opinii, które udało nam się o Was, czyli osobach działających w Oddziale Lubelskim PSD, zebrać, wynika, że stanowicie grono prawdziwych fachowców w swojej dziedzinie i mocno angażujecie się w promowaniu profesjonalizmu wśród dekarzy. Dlaczego to takie ważne?

Grzegorz Jabłoński: Pełnego profesjonalizmu w wykonywanej pracy i ciągłego kształcenia wymaga dzisiejszy, bardzo dynamiczny rynek pokryć dachowych. Innowacje, które wprowadzają producenci, wymuszają na nas, dekarzach konieczność nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych. Aby nasi dekarze byli na bieżąco z nowinkami z rynku, pomagamy im w ich zdobywaniu. Dzięki temu, że współpracujemy z najlepszymi producentami z branży, często organizujemy prelekcje, a przede wszystkim szkolenia praktyczne. Od 2020 roku odbywają się one w Lubelskim Ośrodku Kształcenia Dekarzy (LOKD), który powstał z inicjatywy Oddziału Lubelskiego PSD. Pomieszczenia w Ośrodku zostały przygotowane tak, aby możliwe było prowadzenie w nich zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą osoby z dużym doświadczeniem w branży dekarskiej, posiadający dużą wiedzę z zakresu zarówno materiałów, jak i technologii związanej z montażem pokryć dachowych. Dodam, że oprócz szkoleń dla dekarzy z pewnym doświadczeniem, czyli takich, którzy chcą doskonalić i poszerzać swoje umiejętności, w LOKD prowadzimy też szkolenia dla osób, które dekarskiej profesji chcą się dopiero nauczyć.

EA: Wasi Partnerzy bardzo sobie cenią Wasze działania na rzecz przygotowania przyszłych kadr dekarskich. Dzięki staraniom Oddziału Lubelskiego PSD w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie zostały utworzone klasy dekarskie. W porównaniu z sytuacją w innych regionach, to ogromny sukces. Jak udało się Wam go osiągnąć?

profesjonalizm-i-wspolpraca-psd

GJ: Zawód dekarz jest obecnie zawodem deficytowym na rynku. Już od kilku lat właściciele firm dekarskich zgłaszają brak wykwalifikowanych pracowników. Oddział Lubelski PSD w latach 2019 i 2020 podjął liczne działania w kierunku utworzenia klasy dekarskiej w Lublinie. Udało nam się ten cel osiągnąć dzięki licznym i wielokierunkowym działaniom. Aby zachęcić młodych chłopców do kształcenia w klasie dekarskiej, został nagrany film promujący ten zawód, a nasi dekarze odbywali wizyty w szkołach podstawowych, aby zapoznać uczniów z dekarstwem. Nawiązaliśmy współpracę z doradcami zawodowymi szkół podstawowych, a także z dyrekcją Szkoły Budowlanej. Wszystkie te działania i wiele innych pozwoliły na utworzenie w Zespole Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie klasy dekarskiej w roku 2020 oraz roku 2021.

EA: Chętnie dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym nie tylko z kolegami po fachu, ale także z producentami, wspierając ich między innymi w działaniach marketingowych. Jaki wpływ tego typu współpraca ma na zachowania dekarzy?

GJ: Można to porównać do zderzenia teorii z praktyką. Współpracując z nami, producenci mają dostęp do informacji o tym, czego faktycznie oczekują od nich dekarze. W efekcie opracowując nowości, starają się przygotować produkt nie tylko w nowoczesnej, estetycznej formie, ale też zastosować rozwiązania ułatwiające pracę dekarza. Rozwiązania te zawsze są z nami konsultowane i od nas podpatrywane. To właśnie dzięki wspólnej komunikacji i wymianie wiedzy możemy rozwijać tę branżę.

EA: Przy okazji Pikniku Dekarskiego zawsze organizujecie licytację na rzecz chorych dzieci, jakiś czas temu za darmo wykonaliście remont dachu na budynku mieszkalnym należącym do starszej Pani w Palikijach. Pomaganie innym to dla Was naturalny odruch, czy raczej element współczesnego kreowania wizerunku?

GJ: Takie akcje w główniej mierze możliwe są dzięki naszym Partnerom. Dary na licytację podczas Pikniku przekazują współpracujący z nami producenci. Co do tego remontu dachu zaś, to był on konieczny po trąbie powietrznej, która przeszła nad Lubelszczyzną w 2019 roku. Wtedy firma WAT Producent Blach Dachowych przekazała materiał niezbędny do wykonania nowego pokrycia. Dekarze zaś ofiarowali swoją pracę, czym dali dowód tego, że mają wielkie serca i chęć niesienia bezinteresownej pomocy poszkodowanym.

EA: Uchodzicie za – cytuję : fajną, mądrą i otwartą ekipę. Od razu tak było, czy trzeba było jakoś to wypracować?

GJ: W 2015 roku, kiedy objąłem stanowisko prezesa Oddziału Lubelskiego, groziło nam zamknięcie ze względu na bardzo małą liczbę członków i jeszcze mniejszą liczbę członków aktywnych. Byliśmy przez to grupą nieatrakcyjną dla producentów i trudno było przekonać ich do współpracy z Oddziałem. Żeby odwrócić sytuację, podjęliśmy szereg bardzo różnych działań. Ich efekt jest taki, że dziś nasz Oddział zrzesza 60 aktywnych członków, stale współpracujemy z 17 partnerami – firmami, które nas wspierają. Na przestrzeni kilku lat udało nam się zebrać grupę osób, którym zależy na profesjonalizmie naszego środowiska, jego integracji i pielęgnowaniu swojej pasji.

EA: Niewątpliwie dla dekarzy, którzy są potencjalnie zainteresowani przystąpieniem do PSD, atmosfera w Oddziale, postawa Zarządu, opinia jaką cieszycie się w branży itp. czynniki mogą mieć duże znaczenie podczas podejmowania decyzji. Na pewno jednak każdy chciałby wiedzieć, jakie korzyści sam z tego będzie miał. Dlaczego zatem warto być w PSD?

GJ: Przede wszystkim ze względu na prestiż, jaki niesie ze sobą przynależność do najliczniejszej i najprężniej działającej organizacji w branży budowlanej. Będąc członkiem Stowarzyszenia, zwiększamy wiarygodność firmy na rynku. Poza tym, dekarze z PSD mają dostęp do preferencyjnego ubezpieczenia OC dla swojej firmy, zapewniamy im również opiekę prawną. Dzięki LOKD mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności. Stała współpraca z producentami daje im natomiast możliwość zakupu materiałów ze specjalnymi rabatami. Często organizujemy eventy integrujące nasze środowisko. W maju na przykład mieliśmy wyjazd na kajaki, a niedawno wyjście do teatru. Wychodzimy z założenia, że budowanie relacji z innymi, wymaga wspólnego spędzania czasu.

EA: Dziękuję za rozmowę.

CZYTAJ TAKŻE: Dekarze z lubelskiego PSD cenieni w branży