Sterowanie instalacją grzewczą

SAS Tadmar, www.tadmar.pl

Projektując instalację grzewczą, należy podjąć ważną decyzję o wyborze źródła ciepła oraz układu sterującego całym systemem. Nowoczesne kotły z automatycznym podawaniem paliw stałych, komfortem użytkowania i sterowaniem dorównują urządzeniom gazowym czy olejowym, a przy tym pozwalają obniżyć koszty ogrzewania.

Firma SAS opracowała zaawansowane konstrukcyjnie kotły: SOLID, BIO SOLID, EFEKT oraz BIO EFEKT o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń, spełniające wymagania klasy 5 w całym zakresie normy PN-EN 303-5:2012. Największy na rynku typoszereg mocy 14÷48 kW pozwala optymalnie dobrać kocioł dla potrzeb konkretnej instalacji. Zastosowany układ sterowania umożliwia modulację mocy w zakresie 30–100%, co jest bardzo istotne w sytuacji zmiennego zapotrzebowania na ciepło. Regulator kotła steruje pracą jego podzespołów, jak również całej instalacji grzewczej. Umożliwia on sterowanie pompami obiegowymi (c.o.1, c.o.2, c.w.u, cyrkulacyjną, przewałową), a dodatkowo regulacja na podstawie odczytów z czujników pomieszczenia, czujnika zewnętrznego i krzywej grzewczej pozwala na automatyczne przełączenie trybu pracy zima/lato. Dział konstrukcyjny SAS z myślą o użytkownikach budynków o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło opracował kotły: SMART oraz BIO SMART, które idealnie sprawdzą się w instalacjach wyposażonych w bufor ciepła. Wyposażenie źródła ciepła w dodatkowy moduł obsługi bufora umożliwia zarządzanie magazynowaniem ciepła i prawidłową eksploatację kotła w budynku energooszczędnym.

Kotły podajnikowe SAS wyposażone w standardzie w regulator MultiFun mogą kontrolować pracę instalacji z dwoma obiegi mieszającymi (grzejnikowy/podłogowy), a wbudowany moduł ETHERNET pozwala na jej zdalną kontrolę za pośrednictwem platformy e-multifun (konto: Standard/Premium). Rozwiązanie to pozwala na sterowanie kotłem oraz całą instalacją z dowolnego miejsca na świecie oraz stały nadzór nad kotłownią w sytuacjach alarmowych a także na zdalną pomoc instalatora lub serwisu.

 


Dystrybutor kotłów SAS Tadmar
20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
tel. 81 710 40 80, fax 81 710 40 88, kom. 795 152 359
www.tadmar.pl, [email protected]