Praca zdalna – raport z pandemii

CilckMeeting

Praca zdalna – raport ClickMeeting potwierdza jej atrakcyjność. To dobrze, bo ma zostać z nami na dobre. Trwają prace nad wprowadzeniem jej do kodeksu pracy. Jak oceniają ją sami pracownicy, którzy od miesięcy pracują w domu, bez nadzoru za to w towarzystwie domowników? Czy chcieliby nadal pracować zdalnie?

Praca zdalna – raport Clieck Meeting „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?” to potwierdza – zdecydowanie nam się spodobała. Średnia odpowiedzi na pytanie „Czy lubisz pracować zdalnie?” wyniosła 7 punktów na 10 możliwych. Połowa pracowników uważa, że brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpływa na efektywność pracy. Co drugi po pandemii chce nadal pracować z domu. Jednocześnie rośnie liczba osób, którym na pracy zdalnej coraz bardziej doskwiera brak bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi. Co 5. badany przyznaje, że stałe przebywanie razem z domownikami negatywnie wpływa na ich relacje.

praca-zdalna-raport

Praca zdalna sprzyja efektywności

Praca w domu oznacza utrudniony kontakt z innymi pracownikami i członkami zespołu oraz menedżerami. Jednak aż 48% badanych stwierdziło, że brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpłynął na efektywność ich pracy. Zaledwie 9% twierdzi, że jest odwrotnie. Zdaniem 17% respondentów praca online pozytywnie wpłynęła na ich relacje z przełożonym, natomiast 13% dostrzega pogorszenie stosunków z szefem.

Zdalnie pracujemy dłużej

praca-zdalna-raport

Jednym z powodów tak pozytywnego podejścia jest zapewne oszczędność czasu na dojazdach do biura. Aż 72% respondentów potwierdza, że pracując z domu, zyskuje na czasie. Jednak w analogicznym raporcie opublikowanym przez ClickMeeting we wrześniu 2020 r. taką odpowiedź wskazało o 4% więcej osób. Natomiast aż 23% nie zgadza się z tym twierdzeniem – o 7% więcej niż we wrześniu.

Być może wynika to z tego, że praca zdalna często powoduje zatarcie się granicy między pracą a czasem wolnym. Ponad połowa respondentów zwróciła uwagę na fakt, że od kiedy dom stał się jednocześnie biurem, ich czas pracy uległ wydłużeniu. Zdaniem tylko 38% ich czas pracy nie wydłużył się, a dla pozostałych 6% jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia.

– Równo rok dzieli nas od momentu, kiedy pandemia zrewolucjonizowała nasze życie, również w kontekście pracy. Skalę tej zmiany odzwierciedla zapotrzebowanie na platformy do spotkań online, webinarów i wideokonferencji. W 2020 r. na samej tylko platformie ClickMeeting odbyło się ponad 2 mln wydarzeń online, które zgromadziły łącznie niemal 31 mln uczestników – komentuje Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting – Polacy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i polubili ją, tęsknią jednak za relacjami z innymi ludźmi. Dlatego nieustannie wdrażamy kolejne rozwiązania, które pomagają skrócić dystans między uczestnikami spotkań i dać im jak najlepsze doświadczenia i interakcje w wirtualnych relacjach.

Praca zdalna tak, ale nie zawsze

praca-zdalna-raport

Mimo sporego zadowolenia z pracy zdalnej w porównaniu do września ub.r. spadła liczba zwolenników wykonywania jej w pełnym wymiarze – z 29% do 24% obecnie. Wzrosła natomiast liczba respondentów preferujących pracę wyłącznie stacjonarną – z 9% do 15%. Najwięcej pracowników chciałoby łączyć pracę z domu i z biura – aż 62%.

Trudno się dziwić takim wynikom – po tak długim okresie izolacji zaczyna nam doskwierać brak kontaktów z innymi ludźmi. W porównaniu do września ub.r. bardzo wzrosła liczba osób, które w pytaniu o tęsknotę za relacjami interpersonalnymi wskazały, że bardzo im ich brakuje – z 20% aż do 32%. Co piąty ankietowany wskazał, że brakuje im relacji w średnim stopniu. Można zatem powiedzieć, że 53% respondentów cierpi w jakimś stopniu z powodu braku relacji interpersonalnych z czasów pracy w biurze.

Praca zdalna zmienia relacje z domownikami

Praca zdalna nie pozostaje też bez wpływu na relacje z domownikami – w końcu w tej sytuacji spędzamy z nimi znacznie więcej czasu niż przed pandemią. Ponad 40% respondentów uważa, że praca z domu pozytywnie wpłynęła na ich relacje domowe, jednak ponad 20% badanych uważa, że wpływ ten jest negatywny. Kolejne 22% nie potrafi stwierdzić, czy coś się w tym aspekcie zmieniło, a pozostałych 14 proc. ten temat nie dotyczy.

CZYTAJ TAKŻE:
Praca zdalna – zasady organizacji i obowiązki stron
Narzędzia komunikacji i pracy zdalnej. Facebook