Potrzeba dobrego prawa

Przemysław Cybul, Polska Federacja Budownictwa

Polska Federacja Budownictwa obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie biznesu w branży budowlanej. Od 2013 roku, zamiast zyskiwać na zapowiadanych przez kolejne rządy zmianach, polscy przedsiębiorcy wciąż liczą straty.

Nieuczciwa konkurencja ze strony potężnych zachodnich korporacji skutecznie utrudnia funkcjonowanie coraz mniej licznym polskim producentom materiałów dla budownictwa. Polskie firmy dystrybucyjne również przeżywają trudny okres. Niemal wszystkie większe firmy musiały zmienić profil swej działalności, znacznie ją ograniczyć lub zamknąć. Stan ten spowodowany jest wieloma czynnikami, ale najsilniej na kondycję dystrybutorów materiałów budowlanych w Polsce wpływają dwa elementy. Z jednej strony konkurencja hipermarketów (w perspektywie Europy, w Polsce jest najwięcej hipermarketów budowlanych na jednego mieszkańca!), a z drugiej szara i czarna strefa. Powszechną stała się sprzedaż materiałów i usług budowlanych bez podatku VAT. Sprzedaż materiałów budowlanych ze stawką VAT 8% pod pozorem wykonywania usług jest dziś normą. Rzetelnie działające firmy dystrybucyjne, sprzedające materiały ze stawką 23%, nie mają szans z tańszą o 15% „garażową” konkurencją.

O problemie tym PFB oraz inne organizacje przedsiębiorców już od 2013 roku informują kolejne ekipy polskiego rządu. Konieczna jest zmiana patologicznej ustawy o podatku VAT. Straty Skarbu Państwa spowodowane sprzedażą materiałów budowlanych na podstawie sfałszowanych faktur VAT oraz wiążącą się z tą sprzedażą szarą strefą w sektorze usług budowlanych, jedynie w segmencie nowych domów jednorodzinnych, wynoszą w Polsce ponad 1,6 mld zł rocznie!

Apele przedsiębiorców częściowo przyniosły pozytywny skutek. Od 1 styczna 2017 roku wystawienie lub użycie faktury VAT potwierdzającej nieprawdę co do czynników mających wpływ na ustalenie wysokości podatku VAT jest przestępstwem z art. 271a i 277a Kodeksu karnego! Taka działalność oznaczać może nawet 25 lat więzienia. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku sprzedaży materiałów budowlanych ze stawką 8% – jako fikcyjnej usługi, odpowiedzialność karną ponosić będzie również nabywca tych materiałów. Rzetelni dystrybutorzy materiałów budowlanych w tych drastycznych przepisach dostrzegają dla siebie światełko w tunelu, gdyż obecnie przegrywają grę konkurencyjną z tańszą, nieuczciwą, garażową konkurencją.

Nowym pomysłem Ministerstwa Finansów jest zaplanowane na przyszły rok wprowadzenie „VAT-u odwróconego” w opodatkowaniu usług budowlanych. W ocenie PFB jest to niepotrzebne dalsze komplikowanie przepisów ustawy o podatku VAT. Przepisów już dziś niezrozumiałych, wieloznacznych i wewnętrznie ze sobą sprzecznych. Zmiany te, zamiast ograniczyć szarą strefę, jedynie ją zwiększą. Wiele małych firm wykonawczych, w obawie przed konsekwencjami wynikającymi z łatwych do popełnienia błędów, już przenosi swą aktywność do szarej strefy.

Odchodząc od tematów prawnych, warto zwrócić uwagą na inny istotny element, który może wspierać rozwój naszej gospodarki i naszego kraju. Jest nim tzw. patriotyzm ekonomiczny. Rosnąca świadomość ekonomiczna konsumentów, objawiająca się przemyślanym wydawaniem swoich pieniędzy przy dokonywaniu zakupów i wybieraniu produktów, wspomaga naszą gospodarkę. Pieniądze nie wędrują za granicę, na rachunki zachodnich koncernów, lecz zostają w Polsce i wspomagają rozwój firm, które tu płacą podatki. Jedynie silna własna gospodarka przyczynia się do wzrostu stopy życiowej społeczeństwa. Wzrost i rozwój w Polsce obcych firm oznacza jedynie ekonomiczną kolonizację naszego kraju. Produkty polskich producentów bardzo często są wyższej jakości niż ich zagraniczne substytuty. Szkoda, że tak wiele polskich firm zostało już wykupionych i zlikwidowanych przez zachodnią konkurencję. Oczywistym faktem jest, że im trudniej znajdujemy w sklepach polskie produkty, tym bardziej podporządkowujemy się ekonomicznie zachodnim korporacjom i gospodarkom. Naszymi pieniędzmi wydawanymi na zakupy produktów obcych firm, wspieramy w sposób oczywisty rozwój gospodarczy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji itd. Wybór należy do każdego z nas.

 


www.pfb.org.pl
20-380 Lublin, tel. 663 999 995