Podatek dochodowy w 2022 r. – najważniejsze zmiany

Elżbieta Amborska, [email protected]

Podatek dochodowy w 2022 r. firmy zapłacą na nowych zasadach. Zmiany w przepisach, które ma wprowadzić Polski Ład, dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Niezależnie od formy opodatkowania.

Polski Ład, wielki program zmian i inwestycji, które mają przyspieszyć rozwój naszej gospodarki, wprowadza szereg zmian w przepisach podatkowych. Choć projekt nowelizacji rozliczeń z fiskusem został ogłoszony już w maju, dopiero 28 października Sejm ich ostateczny kształt zatwierdził Sejm. Zmiany dotyczą wszystkich form opodatkowania i nie wszystkie mają charakter korzystny dla przedsiębiorców. Dlatego każdy z nich powinien dokładnie przeanalizować wpływ nowelizacji na funkcjonowanie firmy. Do końca 2021 r. mogą bowiem ograniczyć negatywne skutki nowelizacji, zmieniając wybraną formę opodatkowania albo formę prawną działalności.

Do zmian, które będą miały największy wpływ na podatek dochodowy w 2022 r. należą:

 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku;
 • podniesienie progu podatkowego objętego 17% od dochodu dla osób fizycznych rozliczających się według skali;
 • nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej;
 • ulga dla klasy średniej;
 • zmiany dotyczące wykupu samochodu w leasingu.

 

Wyższa kwota wolna od podatku

Od nowego roku kwota wolna od podatku to 30.000 tys. zł. O tyle swój przychód w przyszłym roku będą mogli „pomniejszyć” przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Warunek jest tylko jeden: mogą zrobić to tylko ci, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Podatek dochodowy w 2022 r. rozliczany według skali

Dla osób fizycznych Polski Ład podnosi drugi próg podatkowy do 120 tys. zł. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zapłacą 17% podatku od dochodu. Jest jednak jeden warunek, ten sam, co przy odliczaniu kwoty wolnej od podatku – z fiskusem muszą rozliczać się według skali podatkowej. Podniesienie drugiego progu podatkowego nie dotyczy bowiem firm, które rozliczają się w formie ryczałtu albo podatku liniowego.

Aby skorzystać na podwyższeniu drugiego progu podatkowego, ryczałtowcy i firmy rozliczające się podatkiem liniowym, do końca tego roku muszą zmienić formę opodatkowania. Czasu jest niewiele, a żeby to zrobić i na zmianie nie stracić, przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować, czy taka zmiana im się opłaci. Muszą więc oszacować, jakich dochodów spodziewają się w przyszłym roku. Jeżeli przekroczą próg 120 tys. zł, od nadwyżki zapłacą 32% podatku dochodowego. W swoich rachubach powinni uwzględnić także koszty zmiany systemu rozliczeniowego.

Nowe zasady rozliczania i naliczania składki zdrowotnej

Wielu przedsiębiorców zapłaci wyższy podatek dochodowy w 2022 r. ze względu na zmianę zasad rozliczania składki zdrowotnej. Obecnie wszyscy, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, odliczają ją od podatku należnego. Po nowym roku będzie to niemożliwe. Składka zdrowotna będzie niejako częścią podatku należnego. To istotna zmiana dla wszystkich podatników, bo automatycznie zwiększy się podatek do zapłaty. W dodatku Polski Ład zmienia zasady jej naliczania.

Obecnie składkę zdrowotną przedsiębiorcy płacą ryczałtem. Jej wysokość waha się od 381,81 do 1.457,49 zł i zależy od tego, czy przedsiębiorca korzysta z ulg w ZUS. Polski Ład likwiduje ryczałt na składkę zdrowotną. Jej wysokość zależeć będzie wyłącznie od dochodu, jaki osiąga firma i będzie naliczana proporcjonalnie w proporcji, która zależy od formy rozliczeń podatkowych. Dla przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem:

 1. na zasadach ogólnych (według skali) nadal będzie to 9% wysokości dochodu;
 2. podatkiem liniowym – 4,9,% (minimum 270 zł);
 3. ryczałtem – 9%, ale liczone od przeciętnego wynagrodzenia według widełek w zależności od dochodów, jakie firma osiąga w skali roku. Jeżeli dochód roczny wynosi:
  a) do 60 tys. zł – od 60% przeciętnego wynagrodzenia;
  b) od 60 do 300 tys. zł – od 100% przeciętnego wynagrodzenia;
  c) powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia;
 4. kartą podatkową – w zależności od minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, w 2022 r. wysokość składki wyniesie 270 zł.

 

Gdyby przedsiębiorca poniósł stratę, będzie składkę zdrowotną płacił w wysokości minimalnej. Jaka to będzie kwota, wkrótce powinno ustalić to Ministerstwo Finansów.

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej to zupełna nowość w naszym systemie podatkowym. Jej zadaniem jest przede wszystkim zniwelowanie skutków zniesienia prawa do odliczania składki zdrowotnej. Ulga ta polega na odliczeniu od wysokości dochodu kwoty, którą oblicza się według wzoru:

 1. (A x 6,68 proc. – 4.566 zł) ÷ 0,17, dla A (czyli dochodu) wynoszącego co najmniej 68.412,00 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588,00 zł;
 2. (A x (-7,35 proc.) + 9.829,00 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588,00 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692,00 zł.

 

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli z tej ulgi korzystać. Stosować będą mogli ją tylko ci, którzy:

 • rozliczają podatki na zasadach ogólnych (według skali) oraz osiągają dochody z tytułu praw autorskich;
 • osiągają przychody w wysokości od 68.412,00 do 133.692,00 zł w skali roku.

 

Wykup samochodu w leasingu a podatek dochodowy w 2022 r.

podatek-dochodowy-w-2022-r

Polski Ład w sposób znaczący zmienia zasady rozliczania wykupu laeasingowanego samochodu na cele prywatne. Od 1 stycznia 2022 r. sprzedaż takiego samochodu w okresie krótszym niż 5 lat przedsiębiorca będzie musiał uwzględnić w rozliczeniu podatku:

 • dochodowego;
 • VAT.

Obecnie sprzedaż auta poleasingowego, za który raty leasingowe płaciła firma, a następnie został wykupiony przez przedsiębiorcę na cele prywatne, nie rodzi żadnych skutków podatkowych, o ile sprzedaż nastąpiła po 6 miesiącach użytkowania.

Ustawodawca przewidział okres przejściowy, niestety bardzo krótki. Nowela nie będzie dotyczyć sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu do końca tego roku. Takie samochody nadal będzie można sprzedać po pół roku użytkowania i nie będzie to miało żadnych skutków podatkowych. Od nowego roku sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne w okresie krótszym niż 5 lat od roku, w którym nastąpił wykup, zwiększy przychód firmy. Po 5 latach użytkowania będzie tak jak dotychczas.

CZYTAJ TAKŻE:
Podatek dochodowy 12% – kto skorzysta?
Zmiany w podatkach 2022: dobrodziejstwo czy likwidacja MSP?
ZUS 2022: zmiany dla przedsiębiorców
Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2022 r.
Korekta dokumentów i zadłużenie w ZUS – co nowego?