Parkieciarz i glazurnik. Szkolimy prawdziwych fachowców

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, [email protected]

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie powstała w 1929 roku, kontynuując tradycje rzemieślnicze cechów z całego regionu lubelskiego. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, Izba zaczęła tworzyć komisje i przeprowadzać egzaminy państwowe czeladnicze i mistrzowskie w tak zwanych zawodach rzemieślniczych. Egzaminujemy zatem już od prawie 90 lat, obecnie na podstawie przepisów ustawy z 22 marca 1989 roku o rzemiośle.

Przeprowadzamy egzaminy w branżach:

 • budowlanej;
 • motoryzacyjnej/mechanicznej;
 • spożywczej;
 • fryzjersko-kosmetycznej;
 • i innych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się egzaminy z sektora budowlanego, gdyż szeroki wachlarz zawodów pozwala nam na szkolenie oraz egzaminowanie w następujących zawodach:

 • glazurnik;
 • parkieciarz;
 • malarz-tapeciarz;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • hydraulik – monter sieci instalacji sanitarnych;
 • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych;
 • monter sieci gazowych;
 • zdun;
 • stolarz;
 • elektryk;
 • betoniarz-zbrojarz;
 • brukarz;
 • kamieniarz;
 • kołodziej;
 • dekarz;
 • cieśla;
 • kominiarz.

Ekologiczne i funkcjonalne wyzwania dla parkieciarza

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, jako jedyna izba rzemieślnicza z regionu lubelskiego, zrzeszona jest w Związku Rzemiosła Polskiego – instytucji hierarchicznie nadrzędnej, która przeprowadza badania rynku. Na tej podstawie można śmiało powiedzieć, że obecnie zawód parkieciarza i glazurnika przeżywa prawdziwy renesans. Coraz więcej osób stawia nie tylko na wygodę, ale również na bezpieczeństwo i zdrowie, dlatego klienci poszukują wysoko wykwalifikowanych fachowców, którzy umieją położyć w domach podłogi drewniane, odpowiednio je zabezpieczyć przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych i jeszcze udzielić rad w sposobie ich konserwacji. Powrót do natury jest związany z odchodzeniem od standaryzacji życia, poszukiwaniem indywidualnych i ekologicznych, zgodnych z otaczającym nas światem rozwiązań, które byłyby zarazem funkcjonalne.

Fachowiec na całą Europę

Zawód parkieciarza można zdobyć podczas czteromiesięcznego kursu, jaki oferuje Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie przy ul. Chopina 28, a następnie przystąpić do egzaminów czeladniczych przed komisjami naszej Izby. Osoby, które posiadają już doświadczenie oraz spełniają inne wymogi formalne, zapraszamy do przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego.

Egzaminy, zarówno czeladnicze, jak i mistrzowskie, dzięki posiadaniu odpowiedniego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnego z Europejską Ramą Kwalifikacji, uznawane są na terenie całej Unii Europejskiej oraz takich państw, jak Szwajcaria czy Norwegia. Obligatoryjnie wydajemy suplement EUROPASS, na podstawie którego przyszły pracodawca, zarówno polski, jak i zagraniczny, zapoznaje się z kwalifikacjami ewentualnego pracownika.

Nieprzypadkowy glazurnik

Oczywiście powyższe tyczy się wszystkich zawodów, w jakich egzaminuje Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Dużym zainteresowaniem cieszy się także zawód glazurnika. Coraz więcej klientów chce, aby glazurę czy terakotę, kosztujące zwykle niemałe pieniądze, układał w ich domu prawdziwy fachowiec, a nie osoba z przypadku. Dzięki naszym kursom można w kilka miesięcy zapoznać się z zakresem prac glazurnika, jak również nauczyć się go nie w pracowniach przyszkolnych, lecz w prawdziwych zakładach rzemieślniczych, co dotyczy zresztą wszystkich naszych kursów. Zdobywanie praktycznych umiejętności u przedsiębiorcy pozwala przyszłemu fachowcowi na dokładne zapoznanie się z realnymi wymogami, problemami i przypadkami, o jakich trudno jest mówić w sytuacji, gdy ktoś uczy się zawodu bez kontaktu z prawdziwym klientem. Z nami glazurnik nauczy się między innymi:

 • odczytywać projekt budowlany oraz rysunki robocze, w zakresie informacji dotyczących okładzin ściennych;
 • dobierać i przygotowywać materiały budowlane do robót okładzinowych;
 • dobierać, użytkować i konserwować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót okładzinowych;
 • przygotowywać zaprawy, mieszanki betonowe oraz materiały pomocnicze do wykonywania robót okładzinowych;
 • wykonywać podkłady pod różne rodzaje okładzin;
 • wykonywać podłoża oraz wykonywać, konserwować, naprawiać i remontować okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych;
 • wykonywać izolacje akustyczne, termiczne, przeciwwilgociowe w okładzinach ścian.

Jak widać, umiejętności te stanowią solidną bazę do zakładania własnych firm, a przede wszystkim poszczycenia się mianem prawdziwego fachowca.


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
20−111 Lublin, ul. Rynek 2, tel. 81 532 80 11
www.izba.lublin.pl, e-mail: [email protected]