Ograniczyć eksport polskiego węgla! – Apel KZPMB CERBUD

Redakcja

Ograniczyć eksport polskiego węgla! To jeden z warunków, które trzeba spełnić, aby mali producenci z różnych branż przetrwali obecny kryzys gospodarczo-polityczny. Apel w tej sprawie do polskich władz 11 marca 2022 r. wystosował Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD.

Wojna na Ukrainie spotęgowała problemy na rynku energetycznym. Rosnące ceny węgla i gazu odczuwają zarówno klienci indywidualni, jak i zakłady pracy. Dla mniejszych przedsiębiorstw koszty zakupu nośników energii po tak wysokich cenach stają się po prostu nie do udźwignięcia. Te, które mimo szalejących cen planują produkcję, mają trudności z dostępem do surowców energetycznych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, firmy z branży małej ceramiki budowlanej, uprawy warzyw i owoców czy piekarni, będą musiały zawiesić działalność albo znacząco ją ograniczyć. W praktyce oznacza to wzrost bezrobocia w kraju, zmniejszenie podaży materiałów budowlanych, trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w kraju.

Ograniczyć eksport polskiego węgla – co postuluje KZPMB CERBUD?

Aby zapobiec negatywnym skutkom nasilającego się kryzysu energetycznego, Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych (KZPMB) CERBUD zwróciło się z apelem do przedstawicieli naszego rządu oraz Sejmu o:

wprowadzenie czasowego ograniczenia w eksportowaniu polskiego węgla w celu zwiększenia jego dostępności dla krajowych odbiorców, szczególnie dla odbiorców przemysłowych;

czasowe „przywrócenie” możliwości stosowania załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2018.1890) do instalacji przemysłowych o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW, dzięki czemu w okresie przejściowym związanym z kryzysem na rynku węgla uwolniony zostałby do stosowania zarówno w piecach kręgowych stosowanych w cegielniach, jak i zapewne w wielu kotłach przemysłowych w przemyśle szklarniowym oraz drobiarskim miał węglowy o nieco niższych parametrach, który byłby zdecydowanie łatwiej dostępny na rynku, niż węgiel wysokokaloryczny, a którego stosowanie w tych instalacjach obecnie nie jest możliwe z powodów prawnych; trzeba jednoznacznie zauważyć, że miał węglowy o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 6 przez wiele lat był stosowany zarówno w przemyśle ceramicznym jako główne źródło energii, jak też w branży produkcji szklarniowej oraz drobiarskiej, zaś źródła spalania węgla stosowane w poszczególnych instalacjach są dobrze przystosowane do procesu spalania tego typu węgla;

konieczne i pilne objęcie wsparciem ochronnym małych podmiotów gospodarczych opierających swoją główną działalność na gazie ziemnym jako podstawowym paliwie poprzez wprowadzenie ochronnej taryfy regulowanej z maksymalną stawką taryfową i obowiązkiem zawierania z tymi podmiotami umów przez dostawcę/dostawców gazu; dla pełnej przejrzystości i transparentności może być określony górny pułap poboru paliwa gazowego w ramach ustanowionej ochrony natomiast całkowicie niedopuszczalnym jest pozostawienie najmniejszych podmiotów w okresie do całkowitego uwolnienia rynku obrotu gazem na płaszczyźnie dwustronnego rynkowego kształtowania relacji kontraktowanych, bowiem w takim układzie – podobnie jak w relacjach – odbiorcy instytucjonalnego z dużym dostawcą gazu nie ma równoprawnej pozycji.

Kryzys uderzy nie tylko w małych producentów ceramiki budowlanej!

Podjęcie niezbędnych działań ochronnych na rynku energetycznym jest tym bardziej istotne, że problem dotyczy nie tylko branży, którą reprezentuje Zrzeszenie.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że:
Trzeba mieć na uwadze, że beneficjentami węgla w polskich realiach są nie tylko małe zakłady ceramiczne, w obronie których występujemy z niniejszym apelem, ale także znacznie szersze grono podmiotów. Jest to również m.in. licząca setki jeżeli nie tysiące podmiotów branża producentów warzyw i owoców w szklarniach czy sektor drobiarski, które są w podobnym zakresie odbiorcami węgla na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak krajowe cegielnie. Należy wskazać, że sama produkcja warzyw pod osłonami zajmowała w Polsce w 2020 r. przeszło 5000 ha. Z kolei beneficjentami koniecznego wsparcia ochronnego najmniejszych odbiorców gospodarczych w zakresie gazu ziemnego poza zakładami ceramicznymi jest cała rzesza małych działalności gospodarczych w postaci piekarni, usług bezpośrednich typu fryzjerstwo, kosmetologia, obiekty fitness itp.

Treść Apelu dostępna jest tutaj.

CZYTAJ TAKŻE: Tradycyjna ceramika budowlana na rynku XXI w.


 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD

Zrzeszenie powstało w 2001 r. W pierwszym okresie istnienia należało do niego 34 cegielnie, pod koniec 2001 r. liczyło ich już 100, obecnie liczy 20 członków. Dynamiczna zmiana liczebności członków Zrzeszenia doskonale odzwierciedla to, co się stało z branżą w okresie transformacji gospodarczej. Na skutek wprowadzenia w życie niekorzystnych zmian prawnych, otwarcia polskiego rynku dla wielkich firm produkcyjnych zza granicy i napływu nowych technologii budowlanych ponad 60% działających na początku XXI w. cegielni zamknęło swoją działalność. W liczbach bezwzględnych to 200 zakładów, które zatrudniało co najmniej 5 tys. osób. Aktualnie istnieje ok. 130 małych cegielni. Produkcję tradycyjnej ceramiki budowlanej w ubiegłym roku realizowało tylko około 50 z nich.
Więcej informacji o Zrzeszeniu i jego działalności na stronie www.cerbud.org.pl