Odwrócony VAT – branża do góry nogami

Przemysław Cybul, Polska Federacja Budownictwa

Jednym z głównych zadań połączonych Ministerstw Rozwoju oraz Finansów jest ograniczenie przestępstw na tle podatkowym, załatanie luki podatkowej i walka z szarą strefą.

Polska Federacja Budownictwa popiera oczywiście wszelkie działania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania uczciwych przedsiębiorców i bacznie obserwuje efekty prowadzonych przez władzę działań.

Okazuje się jednak, że – według przedsiębiorców – wprowadzane przez rząd w ostatnim czasie zmiany, w większości z nimi nie konsultowane, nie zawsze okazują się pomysłami trafionymi. Tematem, który w ostatnich miesiącach wyjątkowo „rozgrzał” branżę, jest temat odwróconego obciążenia podatkiem VAT w usługach budowlanych. Projekt nowelizacji ustawy o VAT pojawił się na początku IV kwartału 2016 roku, a wraz z nim duże wątpliwości właścicieli firm wykonawczych oraz dystrybutorów. Wprowadzenie nowych przepisów wymusza bowiem na przedsiębiorcach przeprowadzenie szeregu zmian w ich systemie księgowym. Okazuje się to niezwykle uciążliwe dla małych, kilkuosobowych firm wykonawczych. Poziom skomplikowania zmian zmusza często właścicieli tych firm do wysyłania pracowników księgowości na szkolenia czy korzystania z usług firm doradztwa podatkowego – generuje więc dodatkowe koszty.

Klasyfikacja usług, których dotyczy odwrotne obciążenie, odbywa się na podstawie PKWiU. Warto zaznaczyć, że mechanizm odwrotnego obciążenia nie dotyczy odbiorcy finalnego – konsumenta. Tutaj rozliczenie odbywa się na podstawowych zasadach. Środowisko budowlane jest zgodne co do jednego – sama idea jest słuszna, ale dalsze komplikowanie prawa podatkowego, zamiast jego uproszczenia, jest krokiem wstecz. Właściciel jednej z budowlanych firm wykonawczych tak komentuje wprowadzone zmiany: – Zmiany skomplikowały funkcjonowanie, bo jak każda zmiana, na wstępie wymaga nauczenia i przyzwyczajenia. Skomplikowanie przepisów wprowadza chaos i niepewność. Do tego zwiększenie restrykcji za błędy nie wygląda zbyt dobrze. Zaczynam się czuć nie jak przedsiębiorca, ale jak złodziej, na którego zastawia się pułapki, czekając na błąd, żeby go dotkliwie ukarać.

Przedsiębiorcy obawiają się ponadto o płynność finansową – sami przy zakupach będą musieli naliczyć należny VAT, a nie pobierając go od klienta, będą musieli czekać na zwrot tego podatku z Urzędu Skarbowego, co, jak sami twierdzą, nie jest procedurą prostą i bezbolesną. Księgowa innej firmy dystrybucyjno-wykonawczej komentuje nowelizację ustawy w następujący sposób: – W naszej firmie wykonawstwo robót budowlanych zostaje „wywrócone do góry nogami” po wejściu w życie niejasnych przepisów o odwrotnym obciążeniu. Mało tego, to jeszcze pogrąży firmy podobne do naszej.

To jednak nie wszystkie wątpliwości. Oto kolejny głos przedstawiciela branży budowlanej. – My, jako wykonawcy, jesteśmy postawieni na z góry przegranej pozycji z uwagi na to, że próba rozliczenia robót budowlanych zaczyna pochłaniać bardzo dużo czasu. Między innymi na to, aby prawidłowo sklasyfikować daną robotę. A gdzie czas, który powinien być poświęcony na szukanie nowych zadań, robót i przetargów, aby zapewnić funkcjonowanie firmy? Na pytanie, jak sobie radzą z tą nową podatkową rzeczywistością, odpowiadają w sposób następujący: – Czy sobie radzimy? Okaże się przy najbliższej kontroli…

Kolejną zmianą, która weszła w życie od 1 marca br., jest nowelizacja ustawy o Kodeksie karnym. Wprowadzone zmiany, podobnie jak odwrócony VAT, mają na celu wyeliminowanie z rynku przestępców podszywających się pod przedsiębiorców, w tym również podmioty biorące udział w procederze tzw. karuzel VAT. W efekcie ma to prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego. W myśl nowo powstałych przepisów, tj. art. 270a oraz art. 271a kk, przestępca wystawiający i używający faktury ze stawką VAT 8% pod pozorem wykonania usługi budowlanej i który „z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu” może spodziewać się kary pozbawienia wolności od 3 do nawet 25 lat!

Polska Federacja Budownictwa jest przekonana, że wprowadzone od 1 marca przepisy pomogą uczciwym przedsiębiorcom wygrywać na rynku z nieuczciwą konkurencją, która do tej pory pozostawała bezkarna.


www.pfb.org.pl,
20-380 Lublin, ul. Głuska 86, tel. 663 999 995