Obniżka PIT do 12% – kto skorzysta?

Elżbieta Amborska, [email protected]

Obniżka PIT do 12% dla wszystkich oraz zwolnienie z opodatkowania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To najważniejsze zmiany w rozliczeniach z fiskusem, które rząd chce wprowadzić już od lipca 2022 roku.

24 marca br. rząd zapowiedział kolejne zmiany w rozliczeniach podatkowych. Może to zrobić pod warunkiem, że będą korzystne dla podatników. I tak będzie, ale nie dla wszystkich. Mniej fiskusowi zapłacą osoby rozliczające się według skali podatkowej, które obecnie płacą podatek dochodowy w wysokości 17% dochodów. Zmiany będą korzystne także dla przedsiębiorców, a to dzięki zwolnieniu z opodatkowania składki zdrowotnej. Znowelizowane przepisy weszłyby w życie w 2023 r., ale miałyby moc wsteczną i obowiązywałyby od 1 lipca 2022 r.

Obniżka PIT do 12% dla wszystkich, czyli dla kogo?

Informując o planowanych zmianach w rozliczeniach podatkowych, premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że będą one dotyczyć „wszystkich”. Nie oznacza to jednak wszystkich płacących składki na podatek dochodowy. Ci „wszyscy” to osoby rozliczające się według skali podatkowej, których dochody objęte są stawką 17%. Jeżeli zmiany wejdą w życie, będę one płacić podatek w wysokości jedynie 12% uzyskanych dochodów.

Określenie „wszyscy” odnosi się również do wszystkich podatników niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami czy nie. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej także objęci zostaną podatkiem w wysokości 12% uzyskanych dochodów. Oczywiście pod warunkiem, że rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (obecnie 19%). Obniżka podatku dochodowego do 12% nie obejmie zatem firm, które podatek płacą ryczałtem albo rozliczają się kartą podatkową.


Warto wiedzieć

W rozpoczętych niemal natychmiast konsultacjach rządu ze stroną społeczno-gospodarczą padła propozycja dotycząca wznowienia terminu dla zmiany formy opodatkowania. Początkowo rząd taką możliwość odrzucał, utrzymując, że spowodowałoby to zbyt duże zamieszanie, jakie to rozwiązanie mogłoby spowodować. Trzeba by bowiem przeksięgować według nowych zasad wszystkie dotychczasowe rozliczenia z fiskusem. To samo trzeba by zrobić z rozliczeniami, które dokonywane będą do lipca br. według obecnie obowiązujących zasad.

Ostatecznie nowelizacja dopuszcza możliwość zmiany formy rozliczania się z fiskusem, ale z pewnymi ograniczeniami:

  • przedsiębiorcy mogą przejść wyłącznie na skalę podatkową;
  • ryczałtowcy oświadczenie o zmianie formy opodatkowania muszą złożyć najpóźniej 22 sierpnia br. Zmieniając formę opodatkowania, muszą zrobić spis z natury na dzień 1 lipca br. i  od 1 lipca br. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

Obniżka PIT do 12% – nie wszyscy skorzystają

Mimo że obniżka podatku dochodowego obejmie wszystkich podatników objętych stawką 17%, nie wszyscy podatnicy z tej grupy na zmianie skorzystają. Nowelizacja przepisów podatkowych zakłada bowiem likwidację ulgi dla klasy średniej (mocno krytykowaną) przy pozostawieniu aktualnych progów podatkowych: 30 i 120 tys. Dochody w wysokości do 30 tys. rocznie (I próg podatkowy) po 1 lipca br. nadal będą zwolnione z podatku. W przedziale od 30 do 120 tys. stawka podatkowa wynosi obecnie 12%. Powyżej 120 tys. (II próg podatkowy) zaś nadal obwiązuje stawka 32% od kwoty ponad II próg.

Dzięki obniżeniu podatku do 12% osoby, których dochody nie przekroczą 120 tys. rocznie, zyskają nawet 4,5 tys. oszczędności. Po likwidacji ulgi dla klasy średniej kwota ta jednak jest tym niższa, im wyższe dochody osiąga podatnik.  Dla wielu osób obniżka PIT do 12% może zatem okazać się mniej korzystnym rozwiązaniem. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które mogą stosować także inne ulgi podatkowe. Z drugiej strony polskie prawodawstwo wymaga, aby zmiany systemu podatkowego wprowadzane w ciągu roku podatkowego były neutralne bądź korzystne dla podatników. Nowelizacja zakłada więc, że w takich przypadkach podatnicy będą mogli rozliczyć się za 2022 r., korzystając z ulgi dla klasy średniej.

Obniżka podatku dochodowego dzięki składce zdrowotnej

To rozwiązanie dedykowane wyłącznie przedsiębiorcom. Wszystkim, którzy rozliczają się z fiskusem w formie podatku liniowego, ryczałtu bądź karty podatkowej. Wszyscy oni kwoty przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. To, w jakim stopniu składka zdrowotna obniży podatek należny, zależeć będzie jednak od formy opodatkowania, jaką aktualnie stosuje przedsiębiorca.


UWAGA!

Nowelizacja zakłada jedynie zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej do celów podatkowych. Zasady naliczania wysokości składki zdrowotnej natomiast pozostaną w niezmienionej formie. Po 1 lipca nadal będą obwiązywać przepisy, które w tej materii 1 stycznia 2022 r. wprowadził Polski Ład.


Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym podstawę opodatkowania będą mogli pomniejszyć maksymalnie o 8,7 tys. zł. Oznacza to, że podatnik, którzy osiągają dochód miesięczny do kwoty 14.795 zł, będzie mógł swoją składkę zdrowotną zaliczyć do kosztów uzyskania przychód. Maksymalna kwota oszczędności z tego tytułu to do 1.653 zł rocznie.

Jeżeli przedsiębiorca z fiskusem rozlicza się ryczałtem, przychód będący podstawą opodatkowania będzie mógł pomniejszyć o połowę kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Przy maksymalnej kwocie składki zdrowotnej na ryczałcie (1.007,81 zł) to 503,81 zł miesięcznie. Kwota oszczędności z tego tytułu zależy od stawki ryczałtu i wysokości składki zdrowotnej i wynosiłaby od 60 do 1.028 zł rocznie.

Przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową podstawę opodatkowania będą mogli pomniejszyć o 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.


Warto wiedzieć

Po doświadczeniach z wprowadzaniem Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów postanowiło, że po wejściu nowelizacji nie będzie dwóch systemów naliczania zaliczek. Wraz z początkiem lipca obowiązywać będzie system, w którym zmiany będą widoczne już od 1 lipca. Pierwsze półrocze (1 stycznia – 30 czerwca 2022 r.), będzie rozliczone w zeznaniu rocznym w nowym systemie.


Kogo jeszcze uwzględniają zmiany?

Obniżka PIT do 12% i wyłączenie składek zdrowotnych z opodatkowania w przypadku przedsiębiorców to nie jedyne zmiany, jakie zawiera planowana nowelizacja. Nowelizacja przewiduje m.in. także:

  • powrót do możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci. Tak jak przed wejściem w życie Polskiego Ładu będą one mogły skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku. Jak poprzednio będą mogły też przejść na drugi próg podatkowy dopiero wtedy, gdy dochód osiągnie wysokość 240 tys. zł. Dzięki nowelizacji zaoszczędzą one  3.600 zł;
  • możliwość złożenia PIT-2 u maksymalnie trzech pracodawców. Osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie u kilku pracodawców,  kwotę wolną od podatku będą mogły zatem rozliczać więcej niż u jednego pracodawcy. Przy jednej umowie będzie to 300 zł, 2 razy po 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

CZYTAJ TAKŻE:
ZUS 2022: zmiany dla przedsiębiorców
Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2022 r.