NIP na paragonie do faktury

Redakcja

Jeśli wystawiasz fakturę za zakup towaru lub wykonaną usługę, do ewidencji których użyłeś kasy fiskalnej, od 1 stycznia 2020 roku możesz to zrobić wyłącznie wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Koniecznie w jego części fiskalnej.

 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży towarów i usług, które zostały zaewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie możliwe jest tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT) – koniecznie w jego części fiskalnej. Taką interpretację indywidualną (nr nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ) wydał w styczniu tego roku dyrektor Krajowej Izby Skarbowej (KIS).

To zła wiadomość dla wszystkich, którzy do rejestracji sprzedaży używają kas starszego typu, bo nie wszystkie na takie rozwiązanie pozwalają. Właśnie takim urządzeniem posługiwał się podatnik, który na wydawanych paragonach NIP umieszczał poniżej linii zawierającej logo fiskalne i unikatowy numer pamięci fiskalnej urządzenia, czyli w tzw. stopce paragonu. Jego zdaniem taki paragon spełniał wymagania ustawy o VAT i umożliwiał wystawienie faktury. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy właściwie odczytuje przepisy. W związku z tym zwrócił się do dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Uzasadniając swoją interpretację, przywołał Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z nim dane zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w określonej kolejności. Wyjątek stanowią jedynie dane o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży. NIP natomiast powinien znajdować się powyżej logo fiskalnego i numeru unikatowego, które należy umieszczać centralnie w ostatniej linii paragonu.

Jeśli kasa uniemożliwia podanie NIP nabywcy na paragonie w odpowiednim miejscu, to sprzedawca musi wystawić fakturę bez konieczności ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Za brak numeru na paragonie zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy grozi sankcja w wysokości 100 proc. VAT wykazanego na paragonie

CZYTAJ TAKŻE: Ułatwienia w stosowaniu stawek VAT