Mój Prąd 4.0 już w I kwartale 2022 r.?

Redakcja

Mój Prąd 4.0 – zasady poznamy już w I kwartale 2022 r. Nowa odsłona programu zakłada premiowanie autokonsumpcji i magazynowania energii przez właścicieli instalacji PV.

Do trzeciej odsłony program Mój Prąd cieszył się bardzo dużą popularnością wśród prosumentów. Trzecia edycja nieco ich rozczarowała. Mój Prąd 3.0 wystartował późno a wsparcie było niższe niż oczekiwali zainteresowani. Dokładnych zasady edycji Mój Prąd 4.0 rząd jeszcze nie przedstawił. Ma to zrobić w I kwartale 2022 roku. Już teraz jednak zapowiada, że będzie w nim to, co miało być w programie w 2021 roku:

  • premiowanie autokonsumpcji wytworzonej energii,
  • magazynowanie jej bezpośrednio prosumenta.

Mój Prąd 4.0 – za co dofinansowanie?

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jednak już teraz produkujemy jej tyle, że niezbędne stało się zwiększenie efektywności zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. W związku z tym w zakresie nowej odsłony programu znalazły się takie elementy, jak:

To, jak wysokie dofinansowanie otrzyma beneficjent, zależeć będzie od tego, w co wyposaży swoją instalację. – Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – poinformował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Zdaniem wiceministra Zyski, nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych. To z kolei przełoży się na oszczędności finansowe prosumentów i zmniejszenie emisji CO2. Umożliwi także rozwój elektromobilności w Polsce.

Mój Prąd 4.0 – kto skorzysta?

Tak, jak poprzednie odsłony programu Mój Prąd 4.0 skierowany będzie do osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. Beneficjenci dotychczasowych edycji programu Mój Prąd oraz Czyste Powietrze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie:

  • ładowarek,
  • magazynów energii/ciepła/chłodu,
  • systemów zarządzania energią.

 

Budżet programu planowany jest w wysokości ok 1 mld zł.

Oprac. na podstawie materiałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CZYTAJ TAKŻEZ: Fotowoltaika dla firm – jakie wsparcie w 2021 r.?