Mój Prąd 4.0 już w I kwartale 2022 r.

Redakcja

Mój Prąd 4.0 zgodnie z obietnicą rządu ruszył w I kwartale 2022 r. Od 15 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie. Nowa odsłona programu zakłada premiowanie autokonsumpcji i magazynowania energii przez właścicieli instalacji PV.

Do trzeciej odsłony program Mój Prąd cieszył się bardzo dużą popularnością wśród prosumentów. Trzecia edycja nieco ich rozczarowała. Mój Prąd 3.0 wystartował późno a wsparcie było niższe niż oczekiwali zainteresowani. Tym razem zgodnie z obietnicami nowa odsłona programu rusza w I kwartale roku. Od 15 kwietnia 2022 r. zainteresowani dofinansowaniem mogą składać wnioski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiowana będzie przede wszystkim:

 • autokonsumpcja wytworzonej energii,
 • magazynowanie energii bezpośrednio u prosumenta.

Mój Prąd 4.0 – za co dofinansowanie?

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jednak już teraz produkujemy jej tyle, że niezbędne stało się zwiększenie efektywności zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. W związku z tym w zakresie nowej odsłony programu znalazły się takie elementy, jak:

To, jak wysokie dofinansowanie otrzyma beneficjent, zależy od tego, w co wyposaży swoją instalację. – Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – poinformował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Zdaniem wiceministra Zyski, nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych. To z kolei przełoży się na oszczędności finansowe prosumentów i zmniejszenie emisji CO2. Umożliwi także rozwój elektromobilności w Polsce.

Mój Prąd 4.0 – kto skorzysta?

Tak, jak poprzednie odsłony programu Mój Prąd 4.0 skierowany jest do osób fizycznych. Aby otrzymać wsparcie muszą podpisać umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). O dofinansowanie mogą ubiegać się również beneficjenci dotychczasowych edycji programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze, ale tylko wtedy, gdy doposażą swoją instalację w:

 • ładowarkę,
 • magazyn energii/ciepła/chłodu,
 • system zarządzania energią.

Dotychczasowi beneficjenci muszą także podpisać umowę kompleksową z OSD. Ubiegając się o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 oznacza jednak, że automatycznie przejdą na nowe zasady rozliczeń z dystrybutorem (bez upustów).

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20,5 tys. zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dla do samej instalacji fotowoltaicznej zaś 4 tys. zł. Wyższe dofinansowanie otrzymają osoby, które zamontują dodatkowe elementy instalacji, takie jak:

 • magazyn energii/ciepła/chłodu;
 • ładowarka;
 • system zarządzania energią.

Budżet programu wynosi 350 mln zł. – Nie jest to kwota bardzo duża, ale chcemy sprawdzić, jak ten program będzie realnie funkcjonował na rynku, z jakim spotka się zainteresowaniem. Jesteśmy przygotowani, pracujemy nad tym, aby zdecydowanie zwiększyć budżet programu Mój prąd 4.0 – zapewnia wiceminister Zyska

Jak będzie wprowadzany nowy system rozliczeń?

Nowy system rozliczeń dla prosumentów nie wejdzie w życie od razu wraz z uruchomieniem czwartej edycji programu. Ze względu na konieczność wprowadzania zmian w systemach rozliczeń u dystrybutorów prądu, nowe zasady zaczną obowiązywać stopniowo. Ich wprowadzenie dokona się w trzech etapach:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym wszyscy prosumenci będą rozliczani według starego systemu, czyli Net-meteringu. Dotyczy to również instalacji podłączonych do sieci po 1 kwietnia. Okres ten to czas dla dystrybutorów, którzy muszą uporządkować swoje systemy rozliczeń z prosumentami;
 • od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. rozpocznie się wprowadzanie Net-billingu dla instalacji, które zostaną podłączone po 1 kwietnia 2022 r. Ceny za nadwyżki prądu oddane do sieci będą obliczane jako średnia z poprzedniego miesiąca na giełdowym Rynku Dnia Następnego;
 • od 1 lipca 2024 r. ceny za energię przekazywaną do sieci w ramach Net-billingu będą ustalane w oparciu o ceny godzinowe na Rynku Dnia Następnego. Etap ten oznacza największą zmianę dla prosumentów w kontekście opłacalności instalacji PV. Ceny energii w ciągu doby zmieniają się bowiem znacznie szybciej niż ich średnia wartość z miesiąca na miesiąc. Różnica stawek pomiędzy godzinami bywa nawet dwukrotna. Maksymalna wartość już obecnie potrafi przekraczać 1,8 zł/kWh.

Oprac. na podstawie materiałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CZYTAJ TAKŻEZ: Fotowoltaika dla firm – jakie wsparcie w 2021 r.?