Mój Prąd 3.0, czyli mniej pieniędzy dla fotowoltaiki

Redakcja

Mój Prąd 3.0 to mniejsze dotacje dla mniejszej liczby beneficjentów. Na większe pieniądze i rozszerzenie dofinansowania na nowe rozwiązania musimy poczekać co najmniej do następnej edycji programu.

Na nową edycję programu Mój Prąd czekało wiele firm i jeszcze więcej inwestorów indywidualnych. Po zeszłorocznym sukcesie programu wszyscy mieli nadzieję, że rząd pójdzie za ciosem i zwiększy pulę dotacji. Niestety, tak się nie stało. Budżet na dofinansowanie instalacji PV, które zamontują osoby fizyczne jest o ponad połowę mniejszy niż w roku 2020. Z 1,1 mld zł spadł do 534 mln zł. Skorzysta z niego zatem zdecydowanie mniej osób, mimo że maksymalna kwota dotacji wynosi obecnie jedynie 3 tys. zł. Z prostego rachunku matematycznego wynika, że będzie to około 178 tys. rodzin.

Nie wszyscy beneficjenci trzeciej edycji programu to osoby, które zainwestują w montaż instalacji PV w tym roku. Dlaczego? Ponieważ dotacjami z Mój Prąd 3.0 Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaca dofinansowanie do instalacji, które osoby fizyczne montowały w ubiegłym roku. Warunkiem granicznym jest poniesienie kosztów po 1 lutego 2020 r.

Najważniejsze zasady Mój Prąd 3.0

Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, które w okresie od 01.02.2020 do 22.12.2021 roku poniosły koszty na instalację PV o mocy od 2 do 10 kW. Wnioski o dopłatę można składać po zakończeniu całego projektu wdrożenia fotowoltaiki. Okres ich przyjmowania potrwa do 22 grudnia tego roku albo do wyczerpania budżetu programu.

Za koszty kwalifikowane uznaje się nakłady finansowe na na zakup, montaż, odbiór i uruchomienie instalacji PV.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być nowe – nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Beneficjent, który otrzyma dotację, musi korzystać z instalacji przez okres co najmniej 5 lat od daty wypłaty dofinansowania.

O dotację dla danej instalacji inwestorzy mogą ubiegać się tylko raz (pieniądze przyznawane jednorazowo). Jeżeli inwestor wykonuje więcej niż jedną instalację, na każdą z nich musi złożyć oddzielne wnioski.

Dofinansowania nie otrzymają osoby, które instalację zamontowały na budynkach mieszkalnych pokrytych azbestem. By wziąć udział w programie, beneficjent musi złożyć oświadczenie, że przed wykonaniem instalacji wymieni poszycie dachu na własny koszt, zgodnie z zasadami prawa.

Moc instalacji musi być obliczona tak, by ilość energii wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci nie przekroczyła 120% energii pobranej w danym roku rozliczeniowym. Nadmierne przewymiarowanie instalacji wyklucza zatem możliwości dofinansowania.

Ile potrwa ocena wniosku o dotację?

Jak informuje NFOŚiGW: termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW. 

Zakładając, że wnioskodawcy poprawnie wypełnili swoje wnioski, okres ten będzie wynosił maksymalnie:

  • 30 dni od daty złożenia wniosku GWD (Generator Wniosków o Dotację), gdy średnia liczba wniosków w tygodniu będzie wynosiła ≤ 500 ;
  • 45 dni, gdy do Funduszu napłynie 500-1000;
  • 60 dni, gdy  będzie ich 1000-1500;
  • 75 dni, gdy liczba napływających wniosków wyniesie ≥ 1500

 

Jeżeli średnia liczba wniosków napływających w tygodniu przekroczy 2 tys., Fundusz zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanych powyżej terminów ich rozpatrywania wniosków. Informacja o zmianie terminów opublikowana zostanie na stronie www.mojprad.gov.pl.


UWAGA!

Eksperci i analitycy rynku PV szacują, że budżet programu Mój Prąd 3.0 wyczerpie się jeszcze w sierpniu. Część z nich uważa, że rząd zdecyduje się na jego zwiększenie. Nie jest to jednak pewne, ponieważ ustalając zasady trwającej edycji programu i wysokość jej budżetu, rząd uzasadniał je swoistym okresem przejściowym. Okres ten to oczekiwanie na rozstrzygnięcia na poziomie unijnym:

  • ostateczne regulacje w przepisach dotyczących Funduszu Odbudowy;
  • zatwierdzenie określonych rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie.

CZAYTAJ TAKŻE: Ulga termomodernizacyjna i dotacje PCP