Mikrorachunek podatkowy

Aldona Mazurkiewicz

Od 1 stycznia 2020 roku PIT, CIT i VAT przedsiębiorcy będą wpłacać na specjalny mikrorachunek podatkowy. Bez znajomości swojego numeru, podatnik nie dokona wymaganej płatności.

 

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, na które wpłacane były PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 roku, po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. To indywidualny rachunek podatkowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnicy i pracodawcy-płatnicy będą wpłać do urzędu skarbowego PIT, CIT i VAT. Rachunek ten przeznaczony jest tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na przykład na twój ROR.

Bez numeru swojego mikrorachunku podatkowego, nie będziesz mógł zapłacić żadnego z wymienionych podatków. Zanim w nowym roku dokonasz płatności, upewnij się więc, że go znasz.

Jak sprawdzić swój numer?

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić, korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. W zależności od tego do jakiej grupy podatników należysz, wystarczy podać numer PESEL lub NIP.

PESEL podajesz, jeśli:

  • nie prowadzisz działalności gospodarczej;
  • prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz na umowę o pracę;
  • nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

NIP podajesz, jeśli:

• prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś podatnikiem VAT;
• jesteś podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw, ale nie obejmuje cię ewidencja PESEL;
• jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.
Mikrorachunek podatkowy zawsze będzie miał ten sam numer (nawet przy zmianie adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska) i będzie składać się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

• LK oznacza liczbę kontrolną;
• wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP;
• wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer uzupełniający w NBP;
• Y=1, gdy użyłeś numeru PESEL;
• Y=2, gdy użyłeś NIP;
• po znaku Y jest twój PESEL lub NIP;
• na kolejnych pozycjach są zera.

Oprac. na podstawie: podatki.gov.pl