„Mały ZUS” – nowa ulga w opłacaniu składek

ZUS

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od tego roku tacy przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, tzw. małego ZUS-u, uzależnionego od przychodów.

„Mały ZUS” – dla kogo i na jakich warunkach?

Na „małym ZUS-ie” przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od swoich przychodów z poprzedniego roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Jeśli twoje przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, to spełniasz pierwszy warunek do skorzystania z „małego ZUS-u”. Na przykład w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 63 000 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały rok 2018 i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 63 000 zł, może więc skorzystać w 2019 r. z „małego ZUS-u”. Jeśli prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni. Żeby ułatwić policzenie nowej podstawy wymiaru składek, uzależnionej od przychodów (kwoty, od której oblicza się składki), Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator.

Przedsiębiorca nie może skorzystać z „małego ZUS-u” w okresie, gdy ma jeszcze prawo do innych korzyści w opłacaniu składek, czyli „ulgi na start” lub składek preferencyjnych. Dopiero, gdy skończą mu się preferencyjne składki, będzie mógł przejść na „mały ZUS”.

Nie skorzysta z „małego ZUS-u” także, jeśli w poprzednim roku:

  • rozliczał się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  • podlegał ubezpieczeniom również z innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, osoba wykonująca wolny zawód),
  • wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS-u” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach.

Zgłoszenia do „małego ZUS-u”

Podstawę wymiaru składek ustalasz raz na dany rok kalendarzowy – w styczniu lub w pierwszym miesiącu, gdy rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku. Na złożenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS jest 7 dni. W praktyce oznacza to, że:

  • aktywny przedsiębiorca miał czas na zgłoszenie się do „małego ZUS-u” do 8 stycznia 2019 r. Jeśli nie zdążył, to w tym roku już z niego nie skorzysta, ale będzie mieć kolejną szansę na zgłoszenie na początku 2020 r., o ile zechce opłacać „mały ZUS” w 2020 r.,
  • osoba, która korzysta jeszcze z preferencyjnych składek (czyli innej ulgi), może zgłosić się do „małego ZUS-u” bezpośrednio po zakończeniu okresu preferencyjnych składek,
  • jeśli ktoś założy firmę lub wznowi działalność w trakcie roku, to będzie mógł zgłosić się do „małego ZUS-u” w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności (pod warunkiem, że wcześniej w 2019 r. nie prowadził działalności).

Szczegółowe informacje o zasadach „małego ZUS-u” i formalnościach znajdują się na stronie www.zus.pl.

Inne ulgi składkowe

Do tej pory przedsiębiorcy mogli korzystać z dwóch ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązują one nadal. Obie nie dotyczą składki zdrowotnej.

  1. „Ulga na start” – to półroczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy osób, które zakładają pierwszą w życiu firmę. Skorzystają z niej też osoby, które rozpoczynają kolejną działalność gospodarczą, ale tylko jeśli poprzednią firmę zamknęły lub zawiesiły co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych wcześniej. Ważne jest też, aby nie świadczyć działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy (a konkretniej – zadań, które pokrywają się z wcześniejszymi obowiązkami na etacie).
  2. Składki preferencyjne – pozwalają płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne liczone od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego. Można z nich korzystać przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe działalności. Warunki do opłacania składek preferencyjnych są takie, jak przy „uldze na start”.

Niższe składki = niższe świadczenia

Wysokość kwoty, od której opłacasz składki, ma wpływ na wysokość przysługujących ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym na zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy macierzyński, przyszłą emeryturę lub rentę. Dlatego warto świadomie podejmować decyzję o korzystaniu z ulg w składkach.