Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023

Redakcja

Lubelska Kuźnia Talentów to program stypendialny dla szkół, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych. 20 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził kolejną jego edycję.

Lubelska Kuźnia Talentów (LKT) to program stypendialny realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W 2021 roku rusza już piąta jego edycja. Głównym zadaniem LKT jest wspieranie najzdolniejszych uczniów szkół, które przygotowują swoich wychowanków do zawodu. 20 kwietnia br. Zarząd Województwa zatwierdził jej nową edycję.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Ze stypendium LKT korzystać mogą uczniowie szkół branżowych, techników, szkół artystycznych umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego oraz szkół policealnych dla młodzieży. Oprócz wysokich wyników w nauce, uczniowie muszą spełnić jeszcze jeden warunek. Stypendia przyznawane są bowiem młodzieży, która kształci się w szkołach w naszym regionie lub należy do mieszkańców Lubelszczyzny.

– Piąta edycja programu stypendialnego Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021 skierowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych – dodaje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Popularność Kuźni rośnie

– Od roku 2016, kiedy wystartowała pierwsza edycja programu Lubelska Kuźnia Talentów, znacznie wzrosła liczba stypendystów ze szkół zawodowych. Stypendium otrzymało 1.725  uczniów z tych jednostekpodkreśla rzecznik UM. – W tej edycji stypendium interesowało się blisko 1.000 uczniów, o 300 więcej niż w roku poprzednim. Wśród 500 stypendystów uczących się w 73 szkołach zawodowych największą grupę stanowią uczniowie z Lublina i Zamościa. Każdy stypendysta otrzyma łącznie 4.000 złotych na realizację celów edukacyjnych i wsparcie swoich potrzeb naukowych.

Jeszcze w 2019 roku „rozdanie” stypendiów miało uroczystą oprawę. Urząd Marszałkowski zorganizował specjalną galę, z częścią artystyczną i poczęstunkiem włącznie. Teraz jest to niemożliwe. Pewne jest tylko jedno – wsparcie otrzymają tylko ci, którzy wykażą się wyjątkowymi osiągnięciami i uzdolnieniami. 

Lubelska Kuźnia Talentów w liczbach

Całkowita wartość programu Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023 wynosi 1.113.000 zł. 946.050 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Spójności, 55.650 zł z budżetu krajowego, a 111.300 zł ze środków Województwa Lubelskiego. Stypendystów w tej edycji Kuźni może być 198 rocznie. To niestety mniej niż w trwającej edycji programu. W latach 2019-2021 program przewidywał bowiem wsparcie dla 500 uczniów w każdym roku szkolnym w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Bez zmian pozostaje natomiast wysokość stypendium.

Program Lubelska Kuźnia Rozwoju realizowany jest w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Wpisuje się więc w zakres Priorytetu inwestycyjnego 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Bezpośrednio LKT wchodzi w zakres Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa.

Realizacja aktualnej edycji programu Lubelska Kuźnia Talentów trwać będzie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

CZYTAJ TAKŻE: Lubelska Kuźnia Talentów 2022/2023