Kształcimy prawdziwych fachowców!

Magdalena Zabłocka, Dyrektor ds. Programowych w Izbie Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublinie

Wysoka jakość, rzetelność, dokładność i profesjonalizm to synonimy dla pracy wykonywanej przez absolwentów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego oraz Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie.

Wysoka jakość kadr, którą przygotowujemy dla szeroko rozumianego rzemiosła, to jedna z naczelnych wartości, jaka przyświeca nauczaniu zawodu w prowadzonym przez nas Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego oraz Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie. Profesjonalizm z jakim swoją pracę wykonują nasi absolwenci doceniany jest w całej Europie.

Mistrz to więcej niż nauczyciel

Jak we wszystkich szkołach branżowych, tak i w naszym Zespole Szkół oraz Centrum Kształcenia wiedzę o przyszłym zawodzie nasi uczniowie zdobywają podczas zajęć praktycznych. W odróżnieniu od innych ośrodków edukacyjnych odbywa się to w realnych warunkach pracy, w firmach i zakładach pracy, i pod okiem Mistrza. A Mistrz to więcej niż nauczyciel zawodu.

Jak każdy parający się nauczaniem Mistrz posiada niezbędne przygotowanie pedagogiczne oraz wiedzę zawodową. W placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Izbę za wiedzą tą stoi jednak doświadczenie zdobywane przez lata podczas realizowania rzeczywistych usług i zleceń, rozwiązywanie realnych problemów związanych z wykonywanym zadaniem i kontaktem z realnym klientem. Uczniowie i kursanci, którzy szkolą się pod okiem Mistrza, nabywają więc zarówno odpowiednich umiejętności zawodowych, jak i postaw cenionych przez przyszłych pracodawców.

Praca jest wartością

Kształcenie profesjonalistów to nie tylko przekazywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Nasi uczniowie pracują nie tylko pod nadzorem Mistrza, ale także i z nim samym. Łączy ich zatem coś więcej niż zwykła relacja uczeń-nauczyciel. Mistrz to także ich wychowaca i opiekun.

Istotną cechą profesjonalizmu jest postawa wobec pracy i drugiego człowieka. Mistrz ma świadczyć o wartości ich obu. Uczyć, że tak jak dorasta się w życiu, tak dorasta się do zawodu i wykonywanych zadań. Że praca włożona w zadanie jest wartością i wartością jest człowiek, który ją wykonuje.

Zatrudnienie od ręki

zespol-szkol-rzemiosla-izbaProces kształcenia młodych profesjonalistów w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych kończy się egzaminami czeladniczymi. Bardzo często zadania, jakie muszą wówczas wykonać uczniowie to rzeczywiste zlecenie. Istotne jest zatem, aby efekty pracy egzaminacyjnej spełniały wysokie wymagania zlecającego i mogły pozostać w użytkowaniu.

Uzyskanie tytułu czeladnika świadczy zatem nie tylko o przejściu przez określony etap edukacji zawodowej. To także świadectwo jakości pracy i usług, jakie wykonują nasi absolwenci. Wiedzą o tym potencjalni pracodawcy. Aż 90% naszych uczniów znajduje zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu nauki. Wielu z nich zostaje pracownikami firm, w których zdobywała swoje zawodowe szlify. Część naszych absolwentów zakłada własną działalność. Edukacja w Centrum Kształcenia obejmuje bowiem także przedsiębiorczość, niezbędną w profesjonalnej karierze.

Absolwenci naszej szkoły to także pracownicy doceniani na rynku europejskim. Dzięki realizowanym przez nas projektom, część naszych uczniów dała się poznać na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Do dziś firmy zza granicy zwracają się do nas z zapytaniem o możliwość pozyskania ich od pracy u siebie.

Przyszłość rzemiosła

Przez lata rzemiosło kojarzyło się z pracowitością, rzetelnością, wysoką jakością wykonania i odpowiedzialnością za efekty swojej pracy. Nieuregulowana sytuacja prawna wielu zawodów zmieniła jednak to postrzeganie. Szansą na odzyskanie przez środowisko zaufania i wysokiej oceny w świadomości klientów jest planowana nowelizacja ustwy o rzemiośle. Obecnie trwają konsultacje, w których uczestniczą także przedstawiciele Izby Rzemiosła Przedsiębiorczości w Lublinie.

Wśród proponowanych zmian znajduje się między innymi wprowadzenie katalogu zawodów rzemieślniczych. Znalazłyby się w nim profesje obecnie objęte ustawą o rzemieśle, profesje niegdyś tradycyjnie rzemieślnicze (takie jak winiarz czy piwowar) oraz zawody nowe (na przykład barman czy zajęcia związane z branżą IT). Chcąc uprawiać zawód objęty katalogiem, osoba nim zainteresowana musiałaby uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Takie rozwiązanie stanowiłoby ochronę rynku przed nieuczciwą konkurencją, a także ochronę wysokiej jakości usług świadczonych przez rzemieślników. W korzystniejszej sytuacji znaleźliby się także klienci, którym łatwiej byłoby dochodzić swoich praw w przypadku ewentualnych zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej usługi czy zakupionego produktu. Dotyczy to zwłaszcza tych zawodów, w których istotne jest życie i zdrowie klienta (m.in. fryzjer, kosemtyczka, mechanik samochodwy, dekarz).

Ochronę przed nieuczciwą konkurencją i promocję rzemieślniczej jakości pracy ułatwić ma także proponowany w znowelizowanej ustawie obowiązek wprowadzania do systemu CEDIG potwierdzenia uzyskanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat możliwości kształcenia w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego znajdują http://zsrz.lublin.pl/; w Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych na http://www.centrum.izba.lublin.pl/dzialalnosc.html bądź http://izba.lublin.pl/kursy.

FL 2-3/2020 NASTĘPNY ARTYKUŁ: Tarcza w ZUS – świadczenia postojowe i inne ulgi

CZYTAJ TAKŻE: Zawód na wyciągnięcie ręki


Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży
ul. Chopina 28, 20-023 Lublin
Zapisy na kursy: 81 743 69 42