Tarcza: Koronawirus a wsparcie ZUS (cz. 2)

Elżbieta Amborska, [email protected]

Zamknięte placówki oświatowe, lokale usługowe i niektóre zakłady pracy. Epidemia koronawirusa coraz wyraźniej wpływa na funkcjonowanie firm. Niektóre już w marcu skorzystały z możliwości odroczenia płatności obowiązkowych składek czy rozłożenia ich na raty. Od 1 kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy mogą liczyć na kolejne formy pomocy. 

 

W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu firm, które powodują przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się niebezpiecznego wirusa w naszym kraju, w ramach obowiązujących od 1 kwietnia 2020 rok przepisów Tarczy Antykryzysowej rząd wprowadził szereg zmian dotyczących płatności obowiązkowych składek do ZUS, świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz opłat związanych z odroczeniem płatności albo rozłożenia ich na raty.

Zwolnienie z opłacania składek

Państwo przejmie na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) pokrycie składek do ZUS od mikroprzedsiębiorców działających przed 1 lutego br., którzy zgłosili do ubezpieczenia maksymalnie 9 osób (przedsiębiorca+pracownicy). Skorzystać z niego mogą także samozatrudnieni opłacający składki tylko za siebie, których dochód nie przekroczył trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli 15 681 zł). Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia), jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Ubiegać o nie mogą się osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego br., a ich przychód nie przekroczył trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS i jest mniejszy co najmniej o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br., jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ze świadczenia postojowego skorzystać mogą także osoby zatrudnione przed 1 lutego br. na umowy cywilnoprawne, których przychód nie przekroczył trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Ulga prolongacyjna

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek i obejmuje składki od stycznia 2020 roku, zarówno za przedsiębiorcę, jak i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca a kwarantanna

Przedsiębiorcy mogą korzystać z zasiłku chorobowego podczas kwarantanny z powodu koronawirusa. Warunkiem jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i odpowiedni dokument, który da prawo do zasiłku: decyzja państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji albo zwolnienie lekarskie. Decyzję sanepidu o kwarantannie należy dostarczyć do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Na początku marca specustawa dotycząca koronawirusa z powodu obowiązkowego zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół wprowadziła dodatkowy 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8 lat. Wraz z przedłużeniem okresu zamknięcia wymienionych instytucji przedłużony został okres pobierania tegoż zasiłku. Świadczenie to przysługuje na oboje rodziców łącznie, a na jego wymiar nie wpływa liczba dzieci wymagających opieki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Oprac. na podst. materiałów ZUS.


Więcej informacji na temat uprawnień przedsiębiorców i pracowników można uzyskać na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00) i pisząc pod adres [email protected]. Konsultanci są dostępni w dni robocze, w godz. 7.00-18.00. Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdują się na www.zus.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza w ZUS – świadczenia postojowe i inne ulgi