Korekta dokumentów i zadłużenie w ZUS – co nowego?

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Korekty dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie można robić do 5 lat. A zadłużenie składkowe będzie potrącane ze świadczeń. To dwie ważne dla firm zmiany przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r., przedsiębiorcy będą mogli je składać i korygować maksymalnie w ciągu 5 lat od upływu terminu opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach. Chodzi o deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne.

Korekta dokumentów w ZUS

Za okresy, które się przedawnią (czyli po upływie 5 lat na korektę), ZUS będzie ewidencjonował podstawę wymiaru składek i zmiany w rozliczeniu tylko na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji albo wyroku sądu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Dokumenty za okresy do końca 2021 r. będzie można korygować do 1 stycznia 2024 r.

Zadłużenie w ZUS

Druga zmiana dotyczy odzyskiwania zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek. ZUS będzie mógł je potrącić ze świadczeń, które wypłaca płatnikowi składek. Co ważne, przy takim potrąceniu nie będą naliczane koszty, które są należne w egzekucji administracyjnej lub sądowej. Zadłużona firma poniesie zatem niższe koszty.