Kontrola PIP 2022 w firmach budowlanych

Redakcja

Kontrola PIP w tym roku pojawi się zarówno w dużych, jak i małych firmach budowlanych. Inspektorzy będą sprawdzać przestrzeganie zasad bhp oraz zasady zatrudniania pracowników.

Jednym z obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest przygotowywanie długofalowych planów pracy inspektorów. Z programu PIP na lata 2022-2024 przedstawionego przez Główny Inspektorat Pracy wynika, że jedną z branż, która będzie pod szczególnym nadzorem Inspekcji będzie budowlanka. Począwszy od tego roku firmy budowlane muszą liczyć się z bardziej wnikliwą kontrolą przestrzegania zasad bhp. Inspektorzy sprawdzać będą także przestrzeganie prawa pracy w zakresie wynagradzania, czasu pracy oraz zatrudniania na umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Budowlanka pod szczególnym nadzorem PIP

Do tej pory Państwowa Inspekcja Pracy firmy budowlane kontrolowała przede wszystkim w zakresie przestrzegania zasad bhp. Od tego roku to się zmieni. W programie na lata 2022-2023 branża budowlana znalazła się wśród firm, które Inspekcja prześwietli także pod kątem:

  • przestrzegania czasu pracy i prawa do odpoczynku;
  • wynagradzania za wykonaną pracę;
  • prawidłowego zatrudniania na umowy zlecenia.

 

Budowlance PIP poświęci także więcej uwagi w zakresie prewencji. Firmy mogą spodziewać się nie tylko poleceń pokontrolnych czy wystąpień inspektorów. Na lata 2022-2024 Inspekcja planuje bowiem stałe kontrolowanie firm budowlanych i rekontrole w sprawdzanych podmiotach.

Więcej firm i przepisów do sprawdzenia

Realizując założenia związane z profilaktyką wypadkową, inspektorzy PIP sprawdzą w tym roku 1 tys. placów budowy. Będą wśród nich zarówno wielkie inwestycje, jak i krótkotrwałe roboty budowlane (realizowane np. w ciągu 1–2 dni). A to oznacza, że inspektorzy PIP częściej zagoszczą także w małych firmach budowlanych.

Program kontroli PIP na lata 2022-2024 przewiduje także 1 tys. z nich dotyczyć będzie czasu pracy i wynagrodzeń. Jedna trzecia ma być wynikiem skarg pracowników. W tym kontekście bardzo ważne stają się zmiany w przepisach podatkowo-ubezpieczeniowych dotyczących pracy na czarno i tzw. płacenia pod stołem. Kontrole ukierunkowane na ten problem prowadzone będą przede wszystkim w branżach, w których jest on szczególnie nasilony. Wśród nich znajduje się także budowlanka. Sprawdzane pod tym kątem będą ponadto firmy z branży:

  • chemicznej,
  • górniczej,
  • ochrony zdrowia,
  • edukacji.

Kontrola PIP 2022 – co sprawdzą inspektorzy?

8 tys. kontroli ma dotyczyć prawidłowości zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych. Inspektorzy wnikliwie sprawdzać będą zatem, czy zamiast umowy zlecenia czy o dzieła firma nie powinna zawrzeć z pracownikiem umowy o pracę.

Kontrole w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia będą dotyczyć m.in.:

  • prawidłowości ewidencji czasu pracy,
  • przestrzegania norm wykonywania obowiązków i odpoczynku,
  • terminowości wypłat pensji i dokonywania potrąceń.

 

W 2022 r. PIP skontroluje także przestrzeganie przepisów o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Kontrole pojawią się przede wszystkim w firmach, które zatrudniają ponad 200 osób. Spodziewać się jej mogą jednak także mniejsze podmioty.

CZYTAJ TAKŻE: Za pracę na czarno zapłaci tylko firma