Kompleksowe rozwiązania do budowy domu ceramicznego

mgr. inż. Mirosław Rzeszutko

System to zestaw materiałów do budowy domu zgodnie z zasadami technologii opracowanej przez ich producenta. Obejmuje on wzajemnie uzupełniające się produkty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania danego elementu budynku. Takie kompletne zestawienia produktów oferują również producenci materiałów ściennych, w tym ceramicznych.

Rozwiązania systemowe to w pewnym sensie znak czasu na rynku materiałów budowlanych. Komplet produktów do kompleksowego wykonania budowy domu można znaleźć w ofercie producentów dachów, ociepleń, jak również ścian i stropów budynków. Kompleksowe systemy ścienne są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Coraz większe wymogi wobec parametrów cieplnych przegród i wynikające z nich dążenie do minimalizacji błędów wykonawczych sprawiły, że same elementy murowe, nawet najlepszej jakości, przestały wystarczać do zrealizowania ścian i stropów budynków. Producenci zaczęli poszukiwać rozwiązań w postaci zestawu kompatybilnych produktów, umożliwiających kompleksowe wykonanie tych przegród.

Nie tylko pustaki pełnowymiarowe

Precyzyjnie zaprojektowany i wykonany system ścienny daje gwarancję, że konstrukcja budynku będzie trwała, a także zgodna ze standardami dotyczącymi m.in. ochrony cieplnej i akustycznej. Dla wszystkich odpowiedzialnych za budowę domu system jest dużym ułatwieniem. Inwestorom ułatwi wybór materiałów i dokonywanie zakupów, projektantom projektowanie budynku, a wykonawcom pozwali zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć potencjalnych błędów wykonawczych.

Jeśli chodzi o ceramiczne materiały do budowy domów, system komponowany jest wokół podstawowych pustaków o określonych wymiarach i przeznaczonych do budowy konkretnego typu ścian. Są więc systemy do wznoszenia domów o ścianach jednowarstwowych lub wielowarstwowych, dla różnej grubości murów.

W ofertach producentów ceramicznych elementów budowlanych pustakom pełnowymiarowym towarzyszą najczęściej:

  • Pustaki narożnikowe – służące do prawidłowego wyprowadzania naroży muru bez potrzeby cięcia pustaków i zapewniające właściwe przewiązanie murarskie w kolejnych warstwach.

  • Pustaki uzupełniające – to dodatkowe pustaki pozwalające na poprawne wykończenia ścian w narożnikach oraz w otworach okiennych i drzwiowych. Ich długość wynosi najczęściej połowę lub jedną trzecią długości pustaka podstawowego. Są często stosowane w narożnikach ścian, aby uzyskać prawidłowe przewiązanie murarskie w kolejnych warstwach. Pozwalają również na perfekcyjne wykonanie otworów okiennych i drzwiowych o idealnie płaskich powierzchniach. Co więcej, mają znacznie solidniejsze ścianki zewnętrzne w porównaniu z pustakami ciętymi, co zapewnia nie tylko łatwy, ale również bardzo mocny i trwały montaż okien i drzwi.

Pustaki ceramiczne specjalnego przeznaczenia

Oprócz pustaków do budowy tradycyjnych ścian nośnych i działowych bardzo często istnieje konieczność wykonywania elementów dodatkowych, jak chociażby kanały wentylacyjne czy dodatkowe kolumny betonowe w ścianach nośnych kondygnacyjnych lub w ścianach kolankowych. W takich przypadkach projektanci i wykonawcy mają do dyspozycji kilka rozwiązań:

  • Pustaki wentylacyjne z możliwością budowy wentylacji o różnej ilości kanałów. W tym przypadku wykonawcy mogą posłużyć się pustakami jedno- lub dwukanałowymi o przekrojach okrągłych lub kwadratowych. Dzięki nim w szybki i łatwy sposób można wykonać przewody wentylacji grawitacyjnej zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych.

  • Pustaki do kolumn betonowych – to rozwiązanie bardzo szeroko rozpowszechnione w krajach położonych na terenach sejsmicznych, gdzie wzmacnianie konstrukcji murowanych kolumnami żelbetowymi jest wymagane prawem budowlanym. Tego typu rozwiązania coraz częściej spotkać można w naszym kraju i to nie tylko na terenach górniczych. W takich przypadkach wykonawca najpierw musi wykonać kolumny betonowe, a później wymurować mur, co wiąże się czasochłonnym docinaniem dużej ilości pustaków oraz ogromną ilością gruzu na budowie. Innym rozwiązaniem jest pozostawienie w ścianie otworu, który przy betonowaniu stropu będzie zalany betonem. Jednak i to rozwiązanie ma ogromną wadę – konieczność dodatkowego szalowania. Warto więc rozważyć zastosowanie pustaków ceramicznych, które umożliwiają wybudowanie kanału, w który wystarczy włożyć zbrojenie i zalać betonem podczas wykonywania stropu. Dzięki temu prace idą znacznie szybciej, a efekt końcowy wygląda zdecydowanie estetyczniej.

Zaprawy murarskie

Nieodłącznym składnikiem systemu jest zaprawa murarska, dostosowana do danej technologii wznoszenia ścian. Może to być zaprawa na bazie cementu w formie suchej mieszanki, pakowana w worki. Zaprawę taką należy rozrobić z wodą i nałożyć zgodnie z instrukcją producenta oraz zastosować do wskazanych rodzajów pustaków ceramicznych. Drugi rodzaj zapraw to gotowa do użycia zaprawa mająca postać piany i pakowana w puszki, służąca do wznoszenia ścian z pustaków o szlifowanych powierzchniach wspornych. Stosowanie systemowej zaprawy ma szereg zalet. Przede wszystkim pozwala uniknąć podstawowych błędów podczas jej wyboru, takich jak: nieodpowiednia klasa, niewłaściwe parametry termiczne lub – co najgorsze – niewłaściwe przeznaczenie (np. zastosowanie zaprawy cienkospoinowej do pustaków nieszlifowanych).

Nadproża ceramiczne

Ściana wznoszona jest nie tylko z pustaków, stąd obecność w systemach także elementów nadprożowych. W systemach producentów ceramicznych rozwiązań ściennych znaleźć można nadproża prefabrykowane. Mają one żelbetowy rdzeń i ceramiczną obudowę. Długość takich belek może sięgać nawet ponad 3 m, a ich wysokość i szerokość dopasowana jest wymiarowo do grubości muru i modułowej wysokości pustaków. Ceramiczna obudowa sprawia, że po umieszczeniu belek w ścianie lico muru zachowuje jednorodność materiałową – ceramika jest na całej jego powierzchni. To istotne dla trwałości tynku, który mógłby popękać na połączeniu różnych materiałów.

Belki nadprożowe są bardzo proste w użyciu. Wystarczy umieścić je nad otworem, opierając końce na gotowych fragmentach muru. Belki układa się na zaprawie. Czasem trzeba je jeszcze od góry nadmurować warstwą cegieł, aby dopasować wysokość nadproża do reszty pustaków.

W przypadku ścian jednowarstwowych bez docieplenia, pomiędzy prefabrykowane nadproża ceramiczne umieszcza się pas materiału termoizolacyjnego. Jest to zabieg niezbędny, żeby mur w miejscu nadproża miał jednorodną izolacyjność cieplną na całej swojej powierzchni.

System nie tylko do budowy ścian

Robiąc zaopatrzenie budowy, najwygodniej jest, aby jak najwięcej materiałów pochodziło z jednego źródła. Dlatego firmy produkujące pustaki ceramiczne proponują również systemy budowy stropów gęstożebrowych. Strop taki zbudowany jest z belek nośnych i pustaków stropowych wypełniających przestrzenie między nimi, jak również kształtek ceramicznych będących szalunkiem traconym. Od góry zalewa się go betonem, który po stwardnieniu stanowi jego stabilizację i nadaje mu finalne parametry konstrukcyjne. Maksymalna rozpiętość takich stropów sięga ponad 8 m.

Elementy stropów ceramicznych:

  • Belki to elementy prefabrykowane, którą są elementem nośnym stropu. Ich rdzeń wykonany jest z betonu, w którym umieszczone jest zbrojenie w formie kratownicy. Stopka belek jest ceramiczna. Dzięki temu spodnia strona stropu jest jednorodna pod względem materiałowym i stanowi znakomite podłoże do tynkowania. Belki dobiera się odpowiednio do wysokości pustaków w zależności od oczekiwanych parametrów konstrukcyjnych stropu.

  • Pustaki stropowe stanowią wypełnienie między belkami. W dużej mierze odpowiadają za parametry akustyczne i termiczne stropu. Wymiary pustaków zależą głównie od rozpiętości stropu, a tym samym od jego parametrów konstrukcyjnych. Ich szerokość ustala jednocześnie rozstaw belek.

  • Kształtki wieńcowe pełnią funkcję szalunków traconych wieńców ścian nośnych międzykondygnacyjnych, ścian szczytowych, kolankowych, a także zwieńczenia ścian ostatniej kondygnacji budynku. Szalunki tracone w postaci kształtek wieńcowych zapewniają właściwe ułożenie mieszanki betonowej oraz położenie zbrojenia w przekroju wieńca. Kształtki tworzą formy, które po wypełnieniu mieszanką betonową zapewniają idealne wykonanie elementów konstrukcyjnych wieńców o określonej i niezmiennej geometrii.

Postaw na system

Zamawiając system, otrzymujemy wszystkie produkty niezbędne do murowania ścian i do budowy stropów. Nie musimy szukać poszczególnych elementów w różnych miejscach i martwić się, czy będą do siebie dobrze pasowały. Wykonawcy mają mniej kłopotu. Nie muszą docinać i dopasowywać elementów, bo te są ze sobą w pełni kompatybilne, dzięki czemu „systemowa” budowa trwa zdecydowanie krócej. Ponadto systemy mają opracowane szczegółowe instrukcje techniczne, będące pomocą naukową dla projektantów i budujących. Ponadto gdy przy budowie zostanie zastosowany kompletny system, łatwiej będzie w razie problemów z budynkiem dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy Porotherm Dryfix – mała rewolucja w systemie


Sławomir Zawadzki, doradca techniczno-handlowy
tel. kom. 604 465 926,
e-mail: [email protected]
www.wienerberger.com