Komin rzecz ważna

Aldona Mazurkiewicz, [email protected]

Bardzo ważną sprawą dla prawidłowego funkcjonowania kominka jest dobór odpowiedniego komina. Prawidłowo dobrany i wykonany komin ma duży wpływ na właściwy ciąg, co przekłada się na jakość spalania i optymalne zużycie paliwa. Nowoczesne kominy są stosunkowo proste i szybkie w budowie, co nie oznacza, że można je postawić samodzielnie. Warto zdać się na wiedzę specjalisty, który zadba, aby system kominowy nie tylko był dostosowany do urządzenia, ale również spełniał podstawowe wymagania ukonstytuowane w wiedzy technicznej i w przepisach prawa.

Ważne – opinia kominiarza przed budową kominka

W związku z wieloma czynnikami wpływającymi na prawidłowy ciąg w przewodzie dymowym, wskazane jest skorzystanie z opinii kominiarza przed rozpoczęciem budowy kominka. W wielu krajach jest to obligatoryjne! Kontakt z kominiarzem przyda się także w trakcie eksploatacji kominka. Raz w roku powinien on przeprowadzić wymaganą przepisami kontrolę techniczną przewodów kominowych. Dodatkowo prawo wymaga, by paleniska opalane paliwami stałymi, np. drewnem, były czyszczone co najmniej 4 razy do roku, a opalane gazem dwa razy do roku. Czyścić można samodzielnie, ale po zakończeniu sezonu i przed rozpoczęciem kolejnego warto, by komin obejrzał specjalista. Na stronie www.kominiarze.info Korporacja Kominiarzy Polskich prowadzi internetowy ogólnopolski rejestr mistrzów kominiarskich uprawnionych do dokonywania badania technicznego przewodów kominowych i wydawania odpowiednich ekspertyz i protokołów.

Jaki komin do kominka?

samodzielny, przeznaczony do jednego urządzenia kominkowego
Jeżeli mamy przewód kominowy o konkretnym przekroju i wysokości, to dobierajmy do niego odpowiedni wkład kominkowy. Wśród parametrów palenisk znajdziemy także informację, jaki jest wymagany do danego wkładu przekrój komina. Pamiętajmy również o tym, że zbyt duży przekrój przewodu kominowego może być równie zły, jak przekrój zbyt mały.
o prawidłowym przekroju

Przewód kominowy powinien być prosty, a jego przekrój taki sam na całej długości. Jednak jeśli względy konstrukcyjne zmuszają do ominięcia jakiejś przeszkody, to przy długości komina większej niż 5 m. możemy odchylić go o kąt mniejszy niż 20°. Przy długości przewodu kominowego poniżej 5 m., kąt odchylenia może się zwiększyć do 45°. Do ominięcia przeszkód stosujemy kolanka, jednak należy pamiętać, że maksymalna długość instalacji w skosie nie może przekraczać 2 m., a każde takie załamanie powoduje zmniejszenie ciągu kominowego, a więc konieczność wydłużenia instalacji.

wykonany z niepalnych, dopuszczonych przez normy materiałów
Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń elementów w stropach, gdyż może to grozić pożarem.

o wysokości zapewniającej właściwy ciąg
Minimalna wysokość komina powinna wynosić 4 m., a wysokość optymalna to 5÷6 m. Ważnym parametrem jest wysokość komina ponad dachem. W zależności od kształtu dachu i stopnia jego pochylenia – płaski bądź stromy – powinniśmy stosować się do odpowiednich wytycznych.

prawidłowo połączony z wkładem kominkowym
Miejsce włączenia czopucha do komina musi być wykonane za pomocą szczelnej, niepalnej rozety. Niezgodność przekrojów wejścia do komina oraz króćca przyłączającego jest szkodliwa. Montując komin, dodatkowo trzeba w odpowiednim miejscu wyprowadzić trójnik przyłączenia paleniska. Odpowiednie miejsce to takie, które jest dostosowane do wysokości paleniska. Przykładowo, palenisko ma 1,5 m. wysokości, posiada jeszcze nasadę dopalającą o wysokości 0,7 m. W takim przypadku trójnik powinien znaleźć się na wysokości około 2,5 m. Zamontowany niżej, mimo doskonałych pozostałych parametrów komina, będzie nieprawidłowy.

z wyczystką i otworem rewizyjnym
Kontrole stanu komina odbywają się między innymi przez otwór rewizyjny, a wyczystka umożliwia usunięcie nieczystości, które się w kominie gromadzą. Dlatego okienko rewizyjne powinno być ustawione w takiej pozycji, aby możliwy był dostęp do wyczystki… bez konieczności rozbiórki kominka. Otwór wyczystny powinien być szczelnie zamknięty, zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Czasami instalacja kominowa wymaga zastosowania zabezpieczenia przed odwróceniem ciągu

Niekorzystne usytuowanie komina i wiejący wiatr może spowodować pojawienie się w instalacji podciśnienia, a tym samym wywołać niebezpieczny ciąg wsteczny spalin, dlatego w II i III strefie obciążenia wiatrem przepisy wymagają stosowania nasad kominowych. Nasady zalecane są także, gdy komin znajduje się w pobliżu przeszkód architektonicznych.