Kasy fiskalne on-line w firmach budowlanych

Elżbieta Amborska, [email protected]

Kasy fiskalne on-line niektóre branże stosują obowiązkowo już od początku 2020 roku. Budowlanka miała użytkować je od 1 stycznia 2021 roku. Ze względu na trwającą epidemię termin obowiązkowego stosowania kas on-line przez firmy budowlane został przedłużony do 1 lipca 2021 roku.

Kasy fiskalne on-line w wielu firmach budowlanych będą całkowitą nowością pod wieloma względami. Do tej pory branża nie stosowała żadnych urządzeń rejestrujących i skrzętnie korzystała z możliwości, jakie stwarzał brak obowiązku stosowania kas fiskalnych. Trzeba otwarcie przyznać, że nie wszystkim uczestnikom rynku to się podobało. Najwyraźniej nie podobało się to też ustawodawcy, który postanowił skończyć z pobłażaniem praktykom rodem z szarej strefy. W efekcie prawie wszystkie firmy w kraju wcześniej czy później muszą rejestrować sprzedaż towarów i usług osobom fizycznym i rolnikom nieryczałtowym za pomocą kas fiskalnych on-line. Pierwotnie branża budowlana miała stosować je od stycznia 2021 roku, ze względu na trwającą pandemię termin ten został jednak przesunięty. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązek ten dotyczy budowlańców od 1 lipca 2021 roku. Zwolnieni z niego będą nieliczni.

Kasy fiskalne on-line – co to takiego?

Najprościej rzecz ujmując, kasy fiskalne on-line to kasy fiskalne ze stałym dostępem do Internetu. Tak jak dotychczas stosowane urządzenia, służą one do rejestrowania sprzedaży towarów i usług. W odróżnieniu od nich pełnią jeszcze jedną funkcję – za pomocą sieci teleinformatycznej przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Robią to automatycznie i w sposób ciągły (co 2 godziny), a dane, które wysyłają dotyczą:

  1. sprzedaży – co, kiedy i za ile;
  2. zdarzeń zapisywanych w pamięci kasy, które są ważne z punktu widzenia jej funkcjonowania, takich jak:
  • fiskalizacja kasy,
  • zmiany podatku,
  • data przeglądu technicznego,
  • zmiana adresu punktu sprzedaży.

Od momentu rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o VAT i Prawo o miarach, które wprowadziły obowiązek stosowania kas on-line, resort nie ukrywał, że ich zadaniem ma być przede wszystkim usprawnienie kontroli skarbowej. Dlatego też za dane w CRK odpowiada szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). On też może udostępnić je:

  • Ministrowi Finansów,
  • dyrektorom izb administracji skarbowej,
  • naczelnikom powiatowych urzędów skarbowych oraz celno-skarbowych.

Szef KAS zarządza nie tylko danymi, ale też i samym Repozytorium. Z tego tytułu ma prawo do formułowania pytań do kas rejestrujących i przesyłania poleceń dotyczących ich pracy.

Kto kasy on-line stosować nie musi?

Wprowadzając obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line, ustawodawca przewidział pewne zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w jego zakresie.

Zwolnienia przedmiotowe dotyczą rodzaju sprzedawanych towarów i usług. Zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. są to między innymi usługi związane z gospodarką odpadami, edukacyjne, transportowe. Zwolnienia podmiotowe określają natomiast, które podmioty gospodarcze nie muszą stosować kas on-line (§ 3 ust 1 pkt 1) obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line. Ze zwolnienia tego korzystają:

1) podatnicy, u których kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 20.000 zł. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku – gdy wartość obrotu nie przekroczyła części tej kwoty odpowiadającej okresom wykonywania tych czynności;

2) podatnicy, których obrót z dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie przekroczył 20.000 zł w trakcie roku lub w proporcji do czasookresu prowadzenia tej działalności (rozpoczęcie działalności od początku lub w trakcie roku podatkowego).

Zwolnienia powyższe miały obowiązywać będą do 31 grudnia 2021 roku. Minister Finansów w rozporządzeniu z 22 grudnia 2021 roku przedłużył ten termin do 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie podmioty, które ze zwolnień korzystały, muszą rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej on-line.

Towary i usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania Minister Finansów określił w § 4 rozporządzenia. Zamieszczono w nim katalog towarów i usług, które ze zwolnień nie korzystają. Oznacza to, że przedsiębiorca zarejestrować za pomocą kasy musi nawet jednorazową sprzedaż na rzecz osoby prywatnej.


UWAGA!

Rozporządzenie określa terminy, po upłynięciu których w danej branży można stosować wyłącznie kasy fiskalne on-line. Oznacza to, że firmy rejestrujące sprzedaż za pomocą kas z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii, muszą je bezwzględnie wymienić.

Ulga na zakup kasy on-line wynosi maksymalnie 700 zł netto.


Obowiązkowe oświadczenie

Zatrudniając nowego pracownika, który ma prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej on-line, pracodawca musi zapoznać go z jej zasadami i skutkami ich nieprzestrzegania. Obowiązek ten nakłada na niego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Przed przystąpieniem do ewidencjonowania sprzedaży pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się zasadami i konsekwencjami ich nieprzestrzegania. Jego wzór określony został w tymże rozporządzeniu.

CZYTAJ TAKŻE:
Kasy fiskalne on-line dla budowlanki – jaką wybrać?
Ulga na kasę fiskalną on-line – jak rozliczyć?