Jubileusz PZTIS w Lublinie

PZITS

29 listopada 2019 roku odbędą się uroczystości z okazji jubileuszu PZITS w Lublinie. Lubelski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) ma już 60 lat.

Jubileusz to doskonały czas, aby podsumować wieloletnią działalność Zrzeszenia, docenić wkład, jaki w jego rozwój wniosły niektóre osoby i wzmocnić integrację środowiska branżowego.

Celem PZITS jest m.in. rozwijanie i propagowanie techniki i myśli technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków. O jego randze świadczy przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo-technicznych.

CZYTAJ TAKŻE: 60 lat minęło

Wyzwania i problemy w branży sanitarnej