Jubileusz 20-lecia LOIIB

Urszula Kieller-Zawisza, LOIIB

Jubileusz 20-lecia LOIIB lubelscy inżynierowie obchodzili uroczyście 22 października podczas gali w Teatrze Muzycznym w Lublinie. LOIIB to jedna z największych okręgowych izb samorządu inżynierów budownictwa w Polsce i jeden z największych samorządów zawodowych w województwie lubelskim.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (LOIIB) jest samorządem zawodowym zrzeszającym osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Funkcje takie sprawują m.in.:

  • projektanci,
  • kierownicy budów lub robót,
  • inspektorzy nadzoru inwestorskiego
  • osoby odpowiedzialne za kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Lubelska Izba jest jedną z 16 okręgowych izb tworzących samorząd zawodowy – Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, powołaną do życia mocą ustawy z dnia 15 grudnia w 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Pierwszy Zjazd Wyborczy Lubelskiej OIIB odbył się 6 maja 2002 r. W jego trakcie wybrano pierwsze władze lubelskiej izby i przewodniczącym Okręgowej Rady LOIIB został Zbigniew Mitura.

Zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że realizowane przez członków samorządu zadania mają szczególne znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego.

Inżynierowie budownictwa wykonując swoją pracę, nie ograniczają się jedynie do rozwiązywania zagadnień czysto technicznych. Rozpatrują realizowane obiekty w aspekcie środowiskowym, przyrodniczym oraz społecznym, zarządzają dużymi projektami i budowami.

jubileusz-20-lecia-loiib

Jubileusz 20-lecia LOIIB – oficjalna gala

Oficjalne uroczystości związane z jubileuszem odbyły się 22 października 2022 r. w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie odznaczeń i wyróżnień osobom zasłużonym dla LOIIB. Zasłużenie członkowie lubelskiego samorządu uhonorowani zostali natomiast Medalami LOIIB.

Obchody jubileuszu 20-lecia Lubelskiej OIIB patronatem honorowym objęli:

  • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,
  • Jarosław Stawiarski Marszałek – Województwa Lubelskiego,
  • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,
  • Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa.

Patroni medialni: Polskie Radio Lublin, TVP 3 Lublin i czasopismo Inżynier Budownictwa.

Sponsorzy uroczystej gali:

  • Elektromontaż Sp. z o.o.,
  • Grupa PBI Sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.,
  • Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz.

Foto: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów