Inżynieria recyklingu na Politechnice Lubelskiej

Redakcja

Inżynieria Recyklingu to nowy kierunek studiów, który w roku akademickim 2022/2023 otwiera Politechnika Lubelska na Wydziale Inżynierii Środowiska.W roku akademickim 2022/2023 Politechnika Lubelska zacznie kształcić specjalistów od gospodarowania odpadami. Wydział Inżynierii Środowiska ogłosił niedawno otwarcie nowego kierunku studiów – Inżynierii Recyklingu.

Gospodarka odpadami to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Aby zmniejszyć ich ilość społeczeństwa muszą nauczyć się, jak wykorzystywać zużyte produkty i materiały. Nie da się tego osiągnąć bez odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Inżynieria Recyklingu ma przygotować inżynierów, którzy:

  • będą projektować technologie przetwarzania odpadów w użyteczne produkty;
  • oceniać cykl życia urządzeń i systemów stosowanych w recyklingu odpadów.

 

Absolwenci nowego kierunku będą mogli zatem zasilić szeregi specjalistów pracujących w firmach przygotowujących odpady do ponownego użycia, jednostkach samorządu terytorialnego monitorujących i kontrolujących recykling odpadów, a także w sektorze edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami oraz bezpieczeństwa środowiskowego.

Więcej informacji na wis.pollub.pl