Instrukcja zakładania żywopłotu

Andrzej Krzysiak, www.iglaki.agro.pl

Oto podstawowe zasady, o których należy pamiętać, przygotowując się do założenia żywopłotu.

 1. Wybór odmiany nadającej się na żywopłot. Najczęściej używanymi roślinami do sadzenia żywopłotów są:
  • Tuja „Szmaragd”;
  • Tuja „Brabant”;
  • Tuja „Kolumnowa”;
  • Jałowiec „Blue Arrow”.
 2. Ustalenie linii żywopłotu – linia żywopłotu powinna przebiegać w zakresie od 60–100 cm od ogrodzenia
 3. Rozstawa roślin – dobieramy ją zależnie od charakterystyki przyrostu danej odmiany:
  • Tuja „Szmaragd” – 70 cm;
  • Tuja „Brabant” – 70–80 cm;
  • Tuja „Kolumnowa” – 90 cm;
  • Jałowiec „Blue Arrow” – 60 cm.
 4. Przygotowanie stanowisk do sadzenia dla rośliny w doniczce 3-litrowej:
  • wyznaczamy środki dołów;
  • kopiemy dołki o porównywanej objętości; to ważne, ponieważ każda roślina powinna dostać taką samą dawkę ziemi dla iglastych pod korzenie;
  • kopiemy dół o objętości około 10 l, na kształt wiadra;
  • na dno sypiemy 6–7 litrów ziemi dla iglastych;
  • ugniatamy ziemię.
 5. Sadzenie:
  • zdejmujemy doniczkę;
  • stawiamy roślinę;
  • obsypujemy ją ziemią wydobytą z dołka – w ten sposób żyzna ziemia dla iglastych znajduje się w strefie wzrostu korzeni. Głębokość posadowienia rośliny dobieramy tak, aby znalazła się ona w lekkim zagłębieniu względem otaczającego ją terenu. Wokół rośliny formujemy nieckę, aby woda z podlewania gromadziła się pod rośliną. Po posadzeniu obficie podlewamy.

Jeżeli klient życzy sobie ułożenie maty w pasie żywopłotu, to matę układamy przed rozpoczęciem sadzenia.