Fotowoltaika dla firm – wsparcie z Funduszy Europejskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fotowoltaika dla firm ciągle może liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Już od 31 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji w OZE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 80 mln  zł.

Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje, które polegają na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, które należą do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

Fotowoltaika dla firm – jaki będzie poziom dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Są przy tym dwa ograniczenia. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż 85% wartości inwestycji. Nie może to też być kwota wyższa niż 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się przy tym o premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej wynosi:

  • 5% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego;
  • 20% kosztów kwalifikowanych  dla pozostałych instalacji.
Szczegóły naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

 

CZYTAJ  TAKŻE:
Jak sfinansować instalację PV?
Ulga termomodernizacyjna i dofinansowanie z PCP
Uzgodnienia ppoż dla instalacji PV