Fotowoltaika dla firm – jakie wsparcie w 2021 roku?

Elżbieta Amborska, [email protected]

Fotowoltaika dla firm ciągle może liczyć na wsparcie finansowe. Zarówno w perspektywie krótko-, jak i długofalowej. W 2021 roku nadal dostępne są niektóre dotacje, preferencyjne pożyczki i gwarancje bankowe.

W ubiegłym roku zainteresowanie fotowoltaiką biło rekordy. Boom na zieloną energię zanotował tak sektor budownictwa jednorodzinnego, jak i sektor energetyczny. Niestety nie można tego powiedzieć o sektorze przedsiębiorstw. Wielu z przedsiębiorców zdecydowało się wprawdzie na własną minielektrownię (4%) bądź ma ją w planach (8%), ale to ciągle za mało, aby można było polski biznes uważać za fotoenergetyczny.

Najważniejszą barierą dla „przestawienia” się przedsiębiorstw na fotowoltaikę są:

 • wysokie koszty instalacji;
 • długi czas zwrotu inwestycji;
 • ograniczone dofinansowanie.

W tym problem dofinansowania fotowoltaiki dla firm może być jeszcze bardziej dotkliwy, bo część programów, z których mogli korzystać przedsiębiorcy skończyła się w 2020 roku. Jednak nie wszystkie. Na wsparcie inwestycji we własną mikroelektrownię PV firmy mogą liczyć nadal w ramach programów ogólnopolskich i regionalnych. Lubelscy przedsiębiorcy mogą korzystać z:

 • ogólnopolskiego programu Energia Plus;
 • lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO);
 • funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIIS);
 • gwarancji Biznesmax

Fotowoltakia dla firm ze wsparciem z Energii Plus

Energia Plus to rządowy projekt, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Korzystać z niego mogą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców . Obecnie trwa II nabór, który rozpoczął się w 1 października 2020 roku i będzie kontynuowany do 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków. Nabór ten prowadzony jest w sposób ciągły.

Środki z Energia Plus przedsiębiorcy mogą pozyskać w formie:

 • dotacji – max 50% kosztów kwalifikowanych;
 • pożyczki – od 500 tys. do 300 mln zł, ale max 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla inwestycji realizowanych w formie project finance wymagany jest wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczkę Energia Plus oferuje w dwóch wariantach:

 • z oprocentowaniem preferencyjnym – WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku, z opcją umorzenia do 10% wypłaconej kwoty (maksymalnie 1 mln zł).
 • na warunkach rynkowych – wówczas pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, a oprocentowanie ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej, zgodnie z zasadami KE.

Niezależnie od tego, jaki wariant pożyczki wybierze przedsiębiorca, maksymalny okres jej spłaty wynosi 15 lat. W razie trudności, może liczyć na 12-miesięczną karencję.


UWAGA!

Wniosek o wsparcie w ramach Energia Plus przedsiębiorca może złożyć tylko elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Potrzebuje do tego uwierzytelnienia podpisem elektronicznym.


Fotowoltaika dla firm ze wsparciem z RPO

Chociaż większość programów unijnych z perspektywy 2014-2020 jest już zamknięta, ale w Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadal mają środki na finansowanie fotowoltaiki dla firm w ramach RPO. Niektóre z nich dotują jeszcze instalację fotowoltaiki w firmie, jednak nie wszystkie. Dotacji nie udziela m.in. lubelski WFOŚiGW, nadal oferuje jednak preferencyjne pożyczki na cele związane z ochroną powietrza. Zgodnie z Regulaminem jednym z takich celów jest instalacja fotowoltaiki w przedsiębiorstwie.

Nabór wniosków o pożyczkę ma charakter ciągły. Jej oprocentowanie wynosi 2% w skali roku. Przedsiębiorca może do tego ubiegać się o umorzenie do 15% otrzymanej kwoty.

Fotowoltaika dla firm z POIIŚ

W terminie 31 marca – 28 maja 2021 roku przedsiębiorcy z całej Polski mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla instalacji fotowoltaicznych z POIIS w ramach osi priorytetowej Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wymagana moc planowej instalacji to powyżej 2 Mwe. Dotacja z POIIS zatem jest ofertą dla firm, które zużywają dużo energii. Takich, które zalicza się nie do prosumentów, ale wytwórców energii.

Środki, które firma otrzyma z POIIS, może przeznaczyć na:

 • budowę nowej instalacji o mocy powyżej 2 MWe;
 • rozbudowę instalacji już istniejącej;
 • przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

Trwający nabór ma charakter konkursowy. Premiowane szczególnie dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • posiadające największy potencjał redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania;
 • zapewniające najkorzystniejszą relację poziomu środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MW energii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie dla pojedynczego przedsiębiorcy natomiast – 15 mln euro. – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii o formie prawnej:

fotowoltaika-dla-firmFotowoltaika dla firm z gwarancją Biznesmax

Gwarancja Biznesmax to bezpłatna promesa spłaty kredytu, której Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Firmy mogą z niej skorzystać, gdy biorą kredyt na realizację inwestycji, m.in. proekologicznych. BGK udziela jej do 80% kwoty kredytu, w wysokości nie wyższej jednak niż 2,5 mln euro. Maksymalny okres trwania gwarancji zaś to 20 lat.

Jeżeli kredyt objęty gwarancją Biznesmax przedsiębiorca wykorzysta zgodnie z planem inwestycyjnym, może otrzymać dopłatę w wysokości 5% wypłaconego kapitału kredytowego. Za każdy rok kredytowania objętego dotacją!


Jak działa gwarancja Biznesmax?

Dzięki gwarancji Biznesmax bank, w którym przedsiębiorca bierze kredyt, ma pewność, że odzyska swoje pieniądze. Przedsiębiorca natomiast wie, że gdyby miał trudności w spłacie rat, regulować za niego będzie je BGK.


Wnioski o kredyty dla firm z gwarancją Biznesmax przyjmują w sposób ciągły banki współpracujące z BGK. Między innymi jest to:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank Pocztowy S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A

Zielony kurs UE

Mniejsza dostępność dotacji do fotowoltaiki jest tymczasowa. Unijne dofinansowanie będzie do wzięcia za sprawą zielonego kursu, jaki przyjęła cała Wspólnota oraz zobowiązania Polski w zakresie OZE.

Obecnie wszyscy czekają na szczegółowy plan wydatków UE w ramach perspektywy budżetowej 2021-2027. Już teraz wiadomo, że aż 30% wszystkich środków ze wspólnej kasy pójdzie w tym okresie na ochronę klimatu – w tym na inwestycje w OZE. Do Polski trafi aż 750 mld złotych. Część z nich będą mogli wykorzystać przedsiębiorcy na realizację zielonych inwestycji.

CZYTAJ TAKŻE:
Dofinansowanie OZE w firmach w 2022 r.

Dziś budynek powinien być inteligentny

Pomysł na dobrą cenę

Ulga termomodernizacyjna i dofinansowanie PCP