Zmiany w ZUS obowiązujące od 18 września 2021

View Calendar
2021-09-18 Cały dzień

Zmiany w ZUS, które wchodzą w życie od 19 września 2021 roku, to znaczna część znowelizowanych przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Pozostałe zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Od dziś (19 września 2021 roku) obowiązują przepisy dotyczące:

  • obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółek komandytowych oraz jawnych. Obowiązek ten powstaje odpowiednio w dniu wpisania wspólnika do KRS albo nabycia udziałów w spółce;
  • dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od teraz dobrowolnie ubezpieczyć mogą się osoby współpracujące z przedsiębiorcą, który jest osobą fizyczną i podejmuje działalność po raz pierwszy albo wznawia ją po okresie zawieszenia lub zakończenia. Okres ten nie może trwać jednak dłużej niż 60 miesięcy. A przedsiębiorca nie może świadczyć pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy;
  • konieczności zwrotu zasiłku chorobowego, jeżeli osoba ubezpieczona podjęła w tym czasie pracę zarobkową;
  • ustalania prawa do świadczenia chorobowego i wypadkowego;
  • składki wypadkowej – między innymi ustalania przeważającej działalności lub zdarzenia uznawanych za wypadek przy pracy;
  • zasad naliczania oraz przyznawania rent socjalnych, a także emerytur;
  • definicji rachunku bankowego. Od 18 września może to być:
  1. rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych;
  2. zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj także:
Wrześniowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych
Mały ZUS plus - zasady, warunki, zgłoszenia