Zaległy urlop – ostatni termin na udzielenie

View Calendar
2020-09-30 Cały dzień

Zaległy urlop powstaje, gdy pracodawca w danym roku kalendarzowym nie udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Zaległość tę w nowym roku kalendarzowym musi wyrównać najpóźniej do 30 września.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na umowę o pracy. Jego wymiar zależy od stażu pracy:

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi, którego staż pracy jest krótszy niż 10 lat;
  • 26 dni urlopu przysługuje pracownikowi, który ma staż pracy powyżej 10 lat.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w powyższym wymiarze w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Oznacza to tyle, że z każdym nowym rokiem pracownik ma prawo odpowiednio do 10 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli go nie wykorzystał, pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej 30 września roku następnego.

Udzielenie zaległego urlopu to obowiązek pracodawcy. Nie ma więc znaczenia, czy pracownik o tej zaległości pamięta i upomina się o nią  czy nie. Nie ważne jest też, czy ten zaległy urlop był ujęty w planie urlopów, czy nie.

Za zaległy urlop pracodawca nie może "zapłacić" pracownikowi. Nawet gdyby ten się na to zgodził. Urlop wypoczynkowy jest bowiem świadczeniem w naturze. Pracownik nie może się go zbyć na rzecz ekwiwalentu finansowego. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której rozstaje się on z firmą i nie wykorzystał zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia. Wtedy pracodawca ma obowiązek wypłacić mu za niewykorzystany urlop ekwiwalent pieniężny.

CZYTAJ TAKŻE: Od września nowe przepisy prawa pracy

Wypadek przy pracy