Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji

View Calendar
2021-11-18 09:00 - 2021-11-19 14:00

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji Sanitarnych organizuje Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. To już trzecia edycja tego wydarzenia, która odbędzie się pod hasłem ZIELONO MI! Spotkanie odbędzie się zdalnie. Udział w nim jest bezpłatny.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza na bezpłatne warsztaty on-line. Uczestnicy Warsztatów będą rozmawiać  między innymi o najnowszych standardach technicznych, "zielonym” paliwie oraz regulacji instalacji c.o.

Program warsztatów

III Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji Sanitarnych to 13 paneli o bardzo zróżnicowanej tematyce. Podczas spotkania na poszczególnych panelach prelegenci poruszą następujące zagadnienia:

 1. Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży.
 2. Uciążliwe zapachy – ich wpływ na zdrowie oraz ich neutralizacja.
 3. Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka, a także wyniki pierwszych badań.
 4. Jak taksonomia wpłynie na działalność branży HVAC?
 5. Nowe Standardy Techniczne.
 6. „Zielone” paliwa.
 7. Model opadowy dla miasta Krakowa.
 8. Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych.
 9. Zagospodarowanie wód opadowych.
 10. Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne.
 11. Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji Komunalnych).
 12. Pracownia cytostatyczna bez tajemnic.
 13. Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych.

Warsztaty poprowadzą między innymi:

 • profesorowie Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, a także Politechniki Śląskiej;
 • specjaliści z takich firm i instytucji, jak Urząd Dozoru Technicznego, a-went, Blejkan, Gaz System, POliner, POBE

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się na stronie www.warsztaty.pzits.pl