Transformacja energetyczna zmieni budownictwo?

View Calendar
2020-12-16 10:00 - 2020-12-17 15:00

Transformacja energetyczna i jej wpływ na budownictwo to temat bezpłatnych webinariów, które w dniach 16-17 grudnia br. organizuje Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE. Celem, jaki stawiają sobie organizatorzy szkoleń, jest przygotowanie branży do nadchodzących zmian.

Transformacja energetyczna według nowych regulacji

Począwszy od lipca 2020 r. KE przedstawia najważniejsze strategie z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu. Obrazują one, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej.

Przyjęcie tych strategii oznacza zmiany relacji prawnych -  unijnych i krajowych - związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE. Zmienią się także:

 • systemy dofinasowania inwestycji,
 • rynek bankowy i rynek ubezpieczeń,
 • zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową.

 

Już teraz dwie najważniejsze strategie Integracja Sektorów Energii oraz Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej. Warto się do tych zmian przygotować. Wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.

Czego dowiedzą się uczestnicy spotkania?

Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawią konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do branży energetycznej oraz ich wpływ na budownictwo. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie:

 1. Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?
 2. Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych w związku z WT 2021?
 3. Jak wygląda perspektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?
 4. Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?
 5. Jaka będzie rola rozwiązań opartych o OZE?
 6. Czy w nowej perspektywie budżetowej UE będzie wspierać rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne?
 7. Jakie wsparcie Komisji Europejskiej w ramach Zielonego Ładu uzyska transformacja energetyczna na poziomie konkretnych rozwiązań?
 8. Jaką rolę w Fali Renowacji pełnią budynki gotowe, prefabrykowane?
 9. Co to jest taksonomia i jak ona wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?
 10. W jakim kierunku  w najbliższych latach powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne ?
Podczas webinariów przewidziana jest prezentacja:
 • poradnika POBE na temat Strategii UE Integracji Systemu Energetycznego i Fali renowacji;
 • aktualizacji poradnika Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja na webinaria odbywa się tutaj.