Światowy Dzień Wody

View Calendar
2022-03-22 Cały dzień

Światowy Dzień Wody 2022 obchodzimy pod hasłem Niewidzialne czynimy widzialnym. W ten sposób ONZ chce podkreślić szczególną rolę wód gruntowych w w życiu każdego człowieka i całych społeczeństw, a także kurczeniu się jej zasobów.

Jak ważny jest poziom wód gruntowych najlepiej wiedzą rolnicy, hodowcy i ogrodnicy. Zasobność podłoża w wodę w znacznym stopniu determinuje bowiem wysokość plonów i dostępność karmy dla zwierząt. Tymczasem większość dostępnej na świecie wody pitnej to wody gruntowe. Gdy jest ich coraz mniej, cierpią nie tylko rośliny i zwierzęta, ale także ludzie.

Idea tegorocznych obchodów

Każdego roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem (wyjątkiem jest są tylko pierwsze obchody w roku 1994). Były wśród nich takie, które zwracały uwagę na problem dostępu do wód transgranicznych, gospodarowania wodą w miastach czy wykorzystywania jej w produkcji żywności. Inne podkreślały rolę każdego z nas w ochronie zasobów czystej wody pitnej, kładąc nacisk na racjonalne użytkowanie wody w pracy i w domu. W ubiegłym roku Światowy Dzień Wody obchodzony był pod hasłem Docenianie Wody, ponieważ problemy z dostępem do czystej wody pitnej ma już ponad 2 mld osób.

Światowy Dzień Wody 2022 ma natomiast uświadomić jak największej liczbie ludzi na świecie, że:

  • choć wód gruntowych nie widać, bez problemu możemy zauważyć ich wpływ na nasze środowisko;
  • woda pitna, z której korzystamy na całym świecie, pochodzi prawie w 100% z gruntu;
  • wody gruntowe to skarb, którego nie widzimy, choć mamy go pod stopami;
  • wraz z nasilającymi się zmianami klimatycznymi, pogarsza się stan wód gruntowych;
  • niezbędna jest szeroko zakrojona współpraca, aby ocalić to drogocenne źródło wody;
  • wody gruntowe mogą być poza zasięgiem naszego wzroku, ale nie mogą być poza naszą uwagą.

 


Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992. Przyczyną jego ustanowienia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Celebrowanie Dnia Wody ma za zadanie uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.