Światowy Dzień Hydraulika

View Calendar
2023-03-11 Cały dzień

Światowy Dzień Hydraulika ma podkreślać wyjątkowa rolę wody w naszym życiu, jej znaczenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Sytuacja na świecie pokazuje, że bez sprawnych instalacji sanitarnych jest to niemożliwe.

Dostęp do czystej wody pitnej i infrastruktury sanitarnej dla większości z nas jest czymś oczywistym. W wielu krajach na świecie to dobra o charakterze wręcz luksusowym. Zgodnie z danymi WHO 650 mln osób na naszym globie korzysta z wody, której spożycie może być niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. Aż 2,4 mld mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do toalety.

Żeby poprawić jakość życia tych osób, wystarczyłaby odpowiednia infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenach, które zamieszkują. Właśnie o tym ma przypominać Światowy Dzień Hydraulika. Zwłaszcza społeczeństwom krajów rozwiniętych, które dostęp do wody dobrej jakości uważają za oczywistość. Co więcej, społeczeństwa te często nie rozumieją i nie doceniają znaczenia instalacji sanitarnych w zapewnieniu ludziom bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Czytaj także:

Uzbrojenie instalacji wody zimnej
Wyzwania i problemy w branży sanitarnej