Sprawozdawczość wytwórców w BDO – szkolenie

View Calendar
2021-12-21 Cały dzień

Sprawozdawczość wytwórców odpadów, do których należą także firmy budowlano-usługowe, będzie tematem bezpłatnego webinarium. Liczba miejsc ograniczona!

Sprawozdawczość wytwórców odpadów dotyczy wszystkich firm, które do tej grupy są zaliczane na mocy ustawy o odpadach. Należą do nich także firmy budowlane. Na szkoleniu dowiedzą uczestnicy dowiedzą się, jak złożyć sprawozdanie w BDO. Prowadzący przedstawią obsługę działu I, XI, XII i XIII Bazy.

Maksymalna liczba użytkowników na każdym takim szkoleniu z BDO to 1000 osób. Ze względu na tę ograniczoną liczbę miejsc, o dostępie do szkolenia decyduje kolejność wejść na spotkanie o godzinie jego rozpoczęcia. Wszystkie szkolenia z BDO, które organizuje Instytut Ochrony Środowiska, rozpoczynają się o godzinie 10.

Sprawozdawczość wytwórców odpadów w BDO - wymagania techniczne dla uczestników

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy korzystać z przeglądarki innej niż Internet Explorer. Może to być na przykład Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari - najlepiej w najnowszej wersji.

Łącze internetowe powinno mieć prędkość minimum 512 kbps. Jeżeli łącze jest wolniejsze, może dojść do zakłóceń obrazu bądź dźwięku.

Rejestracja

Odbywa się najwcześniej na 2 dni przed terminem szkolenia link znajduje się tutaj.