Sprawozdawczość w BDO – webinarium dla wytwórców

View Calendar
2021-09-16 09:00 - 10:00

Sprawozdawczość w BDO to obowiązek, który firmy wypełnić muszą raz do roku, ale nastręcza im to wielu kłopotów. Jak szybko i sprawnie wytwórcy odpadów mogą złożyć swoje sprawozdanie to temat szkolenia organizowanego cyklicznie przez IOS.

Jak wszystkie szkolenia online, które systematycznie organizuje Instytut Ochrony Środowiska, Sprawozdawczość w BDO dla wytwórców odpadów, jest bezpłatne, ale trzeba być bardzo punktualnym, żeby się na nie dostać. Maksymalna liczba użytkowników na każdym takim szkoleniu z BDO to 1000 osób. Ze względu na tę ograniczoną liczbę miejsc, o dostępie do szkolenia decyduje kolejność wejść na spotkanie o godzinie jego rozpoczęcia.

Sprawozdawczość w BDO - wymagania techniczne dla uczestników

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy korzystać z przeglądarki innej niż Internet Explorer. Może to być na przykład Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari - najlepiej w najnowszej wersji.

Łącze internetowe powinno mieć prędkość minimum 512 kbps. Jeżeli łącze jest wolniejsze, może dojść do zakłóceń obrazu bądź dźwięku.

Rejestracja

Odbywa się najwcześniej na 2 dni przed terminem szkolenia link znajduje się tutaj

Program szkolenia Sprawozdawczość w BDO

Na szkoleniu omawiane będzie wypełnianie formularzy z Działu I, XI, XII i XIII.