Rusza ewidencja CEEB

View Calendar
2021-07-01 Cały dzień

Rusza ewidencja CEEB. Wkrótce właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą musieli złożyć deklarację o źródle ciepła i spalania paliw. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego już uruchomił stronę, która będzie je przyjmowała.

1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy związane z uruchomieniem Centralnej Ewidencji Emisyjności i Budynków, w skrócie CEEB. Od tego dnia wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i paliwach, jakie w nich stosują.

W założeniach CEEB ma być podstawą do bardziej efektywnego finansowania wymiany tzw. kopciuchów z funduszy unijnych.

Ewidencja źródeł ciepła rusza dla każdego budynku oddzielnie

Deklarację składa się na dwóch formularzach: A i B. Na formularzu A deklarację wypełniają właściciele budynków mieszkalnych, na formularzu B natomiast - budynków niemieszkalnych. Podać w nich muszą:

 • adres nieruchomości i rodzaj budynku -  jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania;
 • źródło ciepła - deklaracja uwzględnia 11 różnych źródeł;
 • liczba źródeł ciepła każdego rodzaju;
 • klasa energetyczna źródła ciepła;
 • system obsługi źródła ciepła - załadunek ręczny czy automatyczny podajnik paliwa;
 • rodzaj paliwa, jaki stosują - węgiel, pellet, drewno, biomasa;
 • przeznaczenie energii, którą pozyskują ze źródeł ciepła - ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
 • swoje dane, w tym telefon kontaktowy i opcjonalnie adres poczty elektronicznej.

 

Właściciele budynków wielorodzinnych podać muszą ponadto:

 • liczbę lokali, które znajdują się w danym budynku;
 • ile lokali obejmuje deklaracja wraz z ich numerami;
 • rodzaj budynku - do wyboru jest 18 opcji, m.in. biura, szklarnie, szpitale, szkoły, garaże, lokale kultu religijnego.

Jak złożyć deklarację?

Deklaracje będzie można złożyć elektronicznie (przez stronę zone.gunb.gov.pl) albo w formie papierowej. Wersję papierową składa się w urzędzie gminy/miasta właściwym dla adresu nieruchomości. Urzędnicy już przeszli stosowne szkolenia. Na przeniesienie deklaracji papierowej do CEEB będą mieli pół roku.

Zarówno formularz A, jak i B właściciele i zarządcy mogą pobrać lub wypełnić za pośrednictwem strony Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Wypełniają tyle formularzy danego typu, ile budynków mieszkalnych i niemieszkalnych posiadają albo iloma zarządzają.


CZYTAJ TAKŻE: Ulga termomodernizacyjna i dotacje z PCP