Nowe formularze ZUS dla zgłaszających pracowników

View Calendar
2021-05-16 Cały dzień

Nowe formularze ZUS pojawią się w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń. W ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wykazywać kod wykonywanego zawodu. Nowe formularz ZUS to efekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń.

Nowe formularze ZUS dotyczą obowiązku wykazywania w formularzach zgłoszeniowych informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie. Informacje te są ważne ze względów statystycznych. Dzięki nim ZUS i GUS będą mogły między innymi:

  • oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność;
  • określić w jakich okresach zachorowalność ta jest największa;
  • przeanalizować rozkład dochodów w poszczególnych zawodach oraz ich rozkład terytorialny. 

Nowe formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - uaktywnione zostanie pole 01 "Kod wykonywanego zawodu" w bloku X.

W formularzu ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych w bloku V pojawi się pole 02 - "Kod wykonywanego zawodu" oraz zmieni się opis bloku V na: Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.

Kod ten musi być zgodny z klasyfikacją zawodów. Znajduje się ona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Od 16 maja wymagania nowych formularzy znajdą swoje odzwierciedlenie w program Płatnik oraz aplikacji ePłatnik.