Mikro firma i trendy gospodarcze

View Calendar

Mikro firma działa lokalnie, ale jak wszystkie firmy odczuwa skutki procesów zachodzących w wielkiej skali. Jak otoczenie w skali makro wpływa na funkcjonowanie najmniejszych uczestników rynku? Dowiedz się z bezpłatnego szkolenia o trendach dla mikro firm.

Szkolenie o zależnościach w relacji mikro firma a otoczenie makrogospodarcze organizuje Akademia Liderów Innowacyjności i Przedsiębiorczości. Spotkanie odbędzie się w formie on-line i jest dla uczestników bezpłatne. Rejestracja odbywa się tutaj.

Program szkolenia

24.02.202111:00 - 12:30

  • Stan koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej i prognozy na 2021 rok;
  • Podsumowanie 2020 roku w polskiej gospodarce;
  • Sektorowy rozkład efektów pandemii (w oparciu o dane GUS);
  • Prognozy tempa wzrostu polskiego PKB, inwestycji, sytuacji na rynku pracy w 2021 roku, inflacji, oczekiwania charakteru polityki gospodarczej, omówienie zmian w zachowaniach konsumentów;
  • Jakie znaczenie dla przedsiębiorców mają informacje makroekonomiczne?

Prowadzący

Sytuację gospodarczą w kraju oraz całej Unii Europejskiej oraz ich wpływ na to, jak w takich realiach funkcjonuje i może funkcjonować mikro firma, przedstawią:

Bohdan Wyżnikiewicz - ekonomista i statystyk, dr nauk ekonomicznych, który piastował funkcje prezesa GUS a od lat pełni funkcję wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką.

Jacek Fundowicz  - ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2002-2016 pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką.


Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości to organizacja pożytku publicznego . Działa od roku 2008. Fundacja jest organizacją non-profit, która działa na rzecz rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce.

Czytaj także: PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie