Mija termin złożenia zeznania CIT8

View Calendar
2020-07-31 Cały dzień

Odroczenie terminu do 31 lipca 2020 r. dotyczy podatników osiągających dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 u.p.d.o.p., gdy przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w danym roku.  Podatnicy, dla których rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym i pozostali zeznania CIT8 musieli złożyć do 31 maja.