Mija termin sprawozdania w BDO

View Calendar
2021-03-15 Cały dzień

Mija termin sprawozdania w BDO. W tym roku terminarz składania sprawozdań nie ma już przesunięć. Część firm już wywiązała się z tego obowiązku. Wytwórcy odpadów, a więc m.in. firmy budowlane, mają czas do 15 marca 2021 r.

W tym roku roczne sprawozdanie do BDO, czyli Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, firmy wypełniają wyłącznie elektronicznie zgodnie z terminami, które wyznaczył ustawodawca. Dokonują tego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie. Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, PSZOK-i, a także firmy zbierające odpady komunalne sprawozdanie musiały złożyć do końca stycznia. Termin sprawozdania w BDO dla pozostałych jest taki sam.

Do 15 marca w BDO wypełnić trzeba sprawozdanie o:

• produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
• sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

Firmy, które nie dopełnią obowiązku sprawozdawczości, spodziewać mogą się grzywny. Jej wysokość wynosi od 100 do nawet 1 mln zł. Jeżeli natomiast firma prowadzi działalność bez wpisu do Bazy, grozi jej administracyjna kara pieniężna. Jej wysokość waha się od 100 tys. zł do 5 mln zł.

Podstawa prawna:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
CZYTAJ TAKŻE: Budowlanka w BDO 2020
BDO: Ewidencja odpadów bez tajemnic