Mija termin płatności podatku dochodowego od budynków

View Calendar
2020-07-20 Cały dzień

Odroczenie przysługiwało w przypadku (1) poniesienia negatywnych konsekwencji pandemii i (2) zmniejszenia się o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Do konsekwencji negatywnych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami.

Drugi z warunków nie ma zastosowania w stosunku do podatników, którzy:

  1. w 2019 r. korzystali z formy opodatkowania, gdzie nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa);
  2. rozpoczęli działalność w 2019 r. i nie osiągnęli przychodów;
  3. rozpoczęli działalność w 2020 r.