Kształcenie dekarzy najważniejsze w branży – konferencja PSD

View Calendar
2021-02-04 11:00 - 14:00

Kształcenie dekarzy zarówno w szkołach branżowych, jak i w systemie pozaszkolnym będzie głównym tematem konferencji, którą przygotowuje PSD. W programie wydarzenia także dyskusja o wsparciu technologicznym pracy dekarza.

Konferencja, którą Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przygotowuje wraz z MTBiA BUDMA, budzi spore zainteresowanie w środowisku. W programie wydarzenia organizatorzy zaplanowali bowiem dyskusję na temat najważniejszych problemów branży dekarskiej. Za takie bowiem uznali:

 • brak pracowników w firmach dekarskich, zwłaszcza wykwalifikowanych;
 • rozwój zawodowy osób już zatrudnionych w branży;
 • jakość usług dekarskich;
 • wdrożenie nowoczesnych technologii ułatwiających pracę dekarzy.

Edukacja kluczem do sukcesu

Brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami to w tej chwili najważniejszy problem, z którym boryka się branża. Dlatego głównym celem spotkania jest szeroka wymiana poglądów na temat przyszłości edukacji branżowej. To od jej rozwoju w dużym stopniu zależy możliwość przygotowania nowych kadr dla firm dekarskich. Aby przyciągnąć do szkól branżowych osoby z odpowiednimi predyspozycjami i postawą, PSD już od dawna prowadzi akcje promujące zawód dekarza. W ubiegłym roku rozpoczęło starania o dwustopniowe kształcenie dekarzy w szkołach branżowych, które kończyć się będzie uzyskaniem tytułu technika dekarstwa.

Podczas spotkania organizatorzy chcą przedyskutować również możliwości kształcenia dekarzy w systemie pozaszkolnym. Kursy dostępne w takich instytucjach jak Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego czy Izby Rzemieślnicze to jedna z głównych form zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych przez osoby mające zamiar związać się z branżą dekarską. Zainteresowanie nimi jest jednak zdecydowanie za małe w porównaniu do potrzeb branży. W dodatku nierzadko trafiają na nie osoby przypadkowe. Istotna zatem wydaje się ściślejsza współpraca z instytucjami kształcącymi fachowców w systemie pozaszkolnym. Zwiększyłoby to szanse na promowanie prestiżu zawodu dekarza i wzrost standardów kształcenia.

Szkolić, ale z czym?

Niemniej ważnym niż kształcenie dekarzy tematem do dyskusji jest brak publikacji merytorycznych, takich jak Wytyczne dekarskie. Z jednej strony ułatwiłyby one edukację młodych pokoleń dekarzy, stanowiąc kompendium wiedzy z zakresu technik i materiałów wykonywania dachu. Z drugiej pozwoliłyby dookreślić standardy pracy dekarza i umożliwiły utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych przez firmy z branży. A to może przyczynić się do pozytywnego postrzegania przedstawicieli zawodu i wzrostu jego prestiżu. W przyszłości z pewnością ułatwiłoby to pozyskiwanie młodych kadr.

Publikacje przygotowane we współpracy lub przez samych ekspertów z dużym doświadczeniem praktycznym to także źródło fachowej wiedzy dla osób już pracujących w branży. Dzięki nim mogłyby rozwijać swoje kompetencje zawodowe, a także rozszerzać swoją działalność i podnosić standardy wykonywanej pracy.

Wykorzystać nowe

Coraz więcej specjalistów posługuje się nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi wykonywanie ich pracy. Do ich grona dołączyć powinni także i dekarze. Na rynku już funkcjonują aplikacje dedykowane dla dekarzy, jest ich jednak za mało a rozpowszechnione są w niewielkim stopniu. Stosowanie nowoczesnych narzędzi i urządzeń wykorzystujących technologie cyfrowe może tymczasem w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć proces powstawania dachu. W obliczu braków kadrowych nabiera to szczególnego znaczenia.

Program konferencji

Konferencja Dekarstwo. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość. Edukacja drogą do sukcesu odbędzie się online 4 lutego w godzinach 11.00 – 14.00. Program wydarzenia przedstawia się następująco:

11.00 – 11.25:– oficjalne rozpoczęcie wydarzenia;
11.25 – 12.25: – Nowe perspektywy w kształceniu dekarzy;
12.25 – 13.00 – Technologie wspierające pracę dekarzy;
13.00 – 14.00 – Wytyczne dekarskie;
14.00 – zakończenie konferencji.

Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. W przygotowaniu wydarzenia uczestniczą również Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają:

 • dekarzy,
 • cieśli,
 • blacharzy,
 • producentów materiałów budowlanych,
 • dystrybutorów materiałów dachowych,
 • deweloperów,
 • inwestorów,
 • przedstawicieli administracji publicznej i szkolnictwa;
 • uczniów szkół branżowych.

Więcej informacji tutaj.

CZYTAJ TAKŻE: Technik dekarstwa już w 2021 roku?
Kształcimy prawdziwych fachowców
Szkolenie z marką Gerard