Kasy fiskalne online obowiązkowe dla budowlanki

View Calendar
2021-07-01 Cały dzień

Kasy fiskalne online firmy świadczące usługi budowlane osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym muszą wprowadzić na mocy ustawy∗. Dotyczy on jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy muszą ewidencjonować sprzedaż swoich usług za pomocą kas rejestrujących. Do tej pory mogli do tego celu stosować urządzenia rejestrujące z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Przed 1 stycznia 2021 r. powinni wymienić je na kasy fiskalne online∗∗.

Jeżeli do tej pory firma budowlana nie musiała stosować kasy fiskalnej, powinna sprawdzić, czy nadal podlega zwolnieniom.

Skorzystać z nich może tylko wtedy, gdy:
  1. kwota sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2020 roku 20.000 zł;
  2. wartość obrotu nie przekroczyła proporcjonalnie liczonej części ww. kwoty, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie roku;
  3. obrót z dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył 20.000 zł w trakcie roku lub w proporcji do czasookresu prowadzenia tej działalności.

Przedsiębiorcy prowadzący firmy świadczące usługi budowlane muszą jednak pamiętać, że zwolnienia te obowiązują jedynie do końca tego roku.

Kasy fiskalne online od 1 stycznia 2021 rok stosować muszą także firmy świadczące usługi:

  • fryzjerskie;
  • kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prawnicze;
  • służące poprawie kondycji fizycznej, ale wyłącznie w zakresie wstępu.

Więcej informacji w artykule na stronie głównej.

Czytaj także: Kasa fiskalna on-line dla budowlanki - jaką wybrać


∗ Ustawą z 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

∗∗ Kasy fiskalne online to urządzenia, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas. (tzw. Repozytorium). W CRK gromadzi się m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne i zdarzenia. Za prowadzenie Repozytorium odpowiada szef Krajowej Administracji Skarbowej.