Jakość powietrza wewnętrznego w Polsce – konferencja on-line

View Calendar
2021-12-02 - 2021-12-03 Cały dzień

Jakość powietrza wewnętrznego w Polsce będzie tematem ogólnopolskiej konferencji, którą cyklicznie organizuje Politechnika Warszawska. Tym razem wydarzenie będzie miało formułę on-line.

W tym roku referat otwierający wygłosi prof. Lidia Morawska z Queensland University of Technology (QUT), Australia. Prof. Lidia Morawska wzięła udział w wielu fundamentalnych projektach naukowych poświęconych możliwości rozprzestrzeniania się epidemii (w tym SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2) drogą powietrzną. W roku 2021 została zaliczona przez magazyn „Time” do grona 100 najbardziej wpływowych osób na Świecie. Liczymy, że podobnie jak w poprzednich latach uda się nam przygotować bardzo atrakcyjny program dotyczący różnorodnych problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach.

UWAGA!

Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią, obrady tym razem odbędą się on-line. Ma to niewątpliwie wady, ale z drugiej strony może dzięki temu uda nam się rozszerzyć zakres oddziaływania treści związanych z jakością powietrza wewnętrznego.

Udział w konferencji "Jakość powietrza wewnętrznego w Polsce" jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zarejestrowanie swojego uczestnictwa. Zarejestrować na wydarzenie można w dwojaki sposób:

  1. na adres  [email protected] przesłać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz afiliację;
  2. skorzystać z formularza.

 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 26 listopada 2021 r.

źródło: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska