Fundusze unijne 2021-2027 – konferencja UM

View Calendar
2021-07-28 10:00 - 14:00

Fundusze unijne 2021-2027 dla województwa Lubelskiego będą tematem konferencji, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Wydarzenie to stanowi otwarcie konsultacji społecznych dotyczących wykorzystania środków europejskich w nowej perspektywie budżetowej Wspólnoty. Do udziału w nich Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza m.in. przedsiębiorców z naszego regionu.

Fundusze unijne 2021-2027 dla województwa lubelskiego, ich wykorzystanie i określenie strategicznych kierunków rozwoju Lubelszczyzny będą tematem konferencji, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Kongresowym. Wydarzenie otwiera dyskusję i konsultacje społeczne nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To kluczowy dokument, który określa wizję rozwoju naszego regionu. Rozwój ten ma być zintegrowany, zrównoważony i inteligentny oraz ukierunkowany na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny.

Aby wizja ta mogła stać się rzeczywistością, samorząd województwa zamierza skoncentrować się na wzmocnieniu i wykorzystaniu naszego potencjału gospodarczego i społecznego oraz zwiększeniu konkurencyjności regionu. Dlatego fundusze europejskie 2021-2027 proponuje przeznaczyć przede wszystkim na:

 • badania naukowe i innowacje;
 • rozwój przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu;
 • efektywność energetyczną i odnawialne źródeł energii;
 • zrównoważoną mobilność miejską,
 • rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej,
 • rozbudowa infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego,
 • rozwój usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

Konsultacje społeczne potrwają od 28 lipca do 30 września 2021 r., a projekt dokumentu jest dostępny od dziś na stronie internetowej.

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line, która stanowi ich początek Marszałek Województwa Lubelskiego zaprosił wszystkie zainteresowane:

 • osoby,
 • instytucje,
 • partnerów społecznych,
 • organizacje,
 • przedsiębiorców,
 • przedstawicieli sektora nauki.

 

Konferencja prezentująca założenia projektu programu będzie transmitowana za pośrednictwem kanału YouTube Lubelskie Fundusze Europejskie.